Admini Notodden

Hvit, flott bygning i tre.

Av:

Eystein M. Andersen

Publisert:

11.06.2020

Oppdatert:

13.06.2024 kl.13:46

Admini ble bygget som representasjonsanlegg for Hydro på Notodden. Her ble internasjonale finansaktører og samarbeidsparter mottatt. Med sine referanser til både norsk embedsmannsarkitektur og eksklusiv italiensk villaarkitektur demonstrerer anlegget Sam Eydes økonomiske og kulturelle kapital. Admini ble fredet i 2015.

Admini-anlegget er uløselig knyttet til starten på den store og revolusjonerende industriutbyggningen på Notodden og Rjukan, som fikk avgjørende samfunnsmessig betydning både i Norge og internasjonalt. Sam Eyde og Hydro var avhengige av et førsteklasses representasjonsanlegg i arbeidet med å skaffe de enorme kapitalmengder som krevdes for oppbyggingen og videreutviklingen av prosjektet. Admini med villa og tennisbane er et av landets beste eksempel på denne typen representasjonsanlegg for bedrifter i perioden fra slutten av 1800-tallet til mellomkrigstiden. Admini Notodden er vesentlig for å forstå helheten i Hydros industriutbygging og den finansielle muliggjøringen av denne og er et viktig kulturminne av nasjonal verdi. Villaen supplerte Admini som representasjons- og overnattingssted, og tennisbanene understreker ytterligere anleggets karakter og funksjon.

Omfang og formål

Fredningen omfatter Admini, Adminis villa, med uthus og tennisbanene ved anlegget. Den omfatter også et område rundt anlegget og de omtalte objektene for å sikre at anlegget blir bevart som helhet.

Fremragende interiør

Mens bygningens eksteriør representerer tidens klassisistiske arkitektur med islett av jugendstil, spiller interiøret på nasjonale strenger. 

Admini interiør per Berntsen.jpg
Klebersteinspeisen i Admini. Foto: Per Berntsen

Interiøret har en fremragende kunsthåndverksmessig utførelse med utskårne søyler og gelendre i tre, klebersteinspeis og møbler som knytter an til den internasjonale Arts-and-crafts-bevegelsen. Interiøret er laget av treskjæreren Johan Borgersen, som blant annet vant gullmedalje på verdensutstillingen i Paris i 1900. 

Verdensarv

Admini Notodden er en del av industriarven Notodden og Rjukan på UNESCOs verdensarvliste.

Beskrivelse av Admini med tekst og bilder.