Teknisk-industrielle kulturminner

Tekniske og industrielle kulturminner er spor etter industriell kultur som er av historisk, teknologisk, sosial, arkitektonisk eller vitenskapelig verdi.
Slusevokter i arbeid ved Eidsfoss i Bandakkanalen. Foto Jørn Steen

Vern av teknisk industrielle kulturminner handler om å verne bygninger og produksjonslinjer med maskineri, transport og øvrig infrastruktur, så vel som steder benyttet til sosiale aktiviteter som boliger, religiøse byggverk, skoler, rekreasjons- og grøntanlegg. Et godt eksempel i vårt fylke er Rjukan- Notodden industriarv som også er et verdensarvsted. 

Publisert: 11.06.2019 Oppdatert: 16.06.2020 kl.09:58