Den tause bergkunsten

Tydelige skip i Årdal i Tokke kommune Foto: Kulturarv

Av:

Sindre Arnkværn

Publisert:

16.01.2020

Oppdatert:

02.02.2024 kl.14:10

På gården Skjelbreid i Lårdal ble det i 2006 funnet fem skipsfigurer hugget inn på en stor flyttblokk.

I tillegg kan man skimte spor etter et påbegynt skip og en skålgrop. Motivene knyttes til en ristningstradisjon som blomstret i yngre bronsealder, kalt jordbruksristninger (1100-500 f.Kr.).

Motivene fra denne perioden er knyttet til et samfunn der mennesker i hovedsak drev med husdyrhold og åkerdyrking.

Lårdal

Lårdal er en frodig, sørvendt dal som vender seg mot Bandak i Telemarksvassdraget. Beliggenheten er gunstig for både jordbruk og handelsvirksomhet. Nærheten brynesteinsbruddene i Eidsborg og omegn har også gjort dette til en viktig handels- og losseplass gjennom lange tider. 

Bergkunsten i Lårdal ligger drøyt 160 meter over Bandak og over 235 meter over havet, noe som er en utradisjonell beliggenhet for bergkunst. Den nærmeste kjente bergkunstlokaliteten ligger over 3 mil unna i luftlinje.

Så hvorfor finner vi fem skipsfigurer nettopp her?

Motivene

Skålgroper er det vanligste motivet i bronsealderens bergkunst, og fremstår som runde fordypninger i berget på mellom fire og ti cm. Skålgroper finner vi enten enkeltvis som på Skjelbreid eller i grupper.

Skipet er likevel det mest iøynefallende motivet og vi finner ofte flere skip på samme bergflate. 

Skipsmotivet er kjent i mange variasjoner over hele Norden, og har blitt et symbol på bronsealderen. De fem skipene i Lårdal har stilistisk store likheter, og kan være laget av samme person. Skipene har like skrog og loddrette streker langs rekka som er tolket å være avbildninger av mannskap.

Skal man bedømme etter besetningens antall er det snakk om relativt store skip. Skipsfigurenee kan representere virkelige skip eller hendelser, men de kan også vise skip som har vært anvendt til rituelle formål.

Både skålgropene og skipsmotivene ser ut til å ha vært spesielt viktige for menneskene i bronsealder ettersom vi finner så mange av dem.

to bilder av helleristninger
Detaljer av skipsfigurene ved Skjelbreid i Lårdal. Helleristningene sees best når solen er lav eller på kveldstid ved bruk av skråstilt lys. Foto: Kulturarv

Beliggenheten

Sammen med arkeologiske funn gir bergkunsten et unikt innblikk i bronsealderens samfunn og tro. Menneskene på denne tiden levde i et jordbrukssamfunn hvor kontroll over landområder var viktig.

Det var også av stor betydning for handelen å kunne kontrollere ferdselsveier. Skipet var bronsealderens viktigste transportmiddel, og muliggjorde kontakt og handel over store avstander.

Kanskje er det nettopp derfor vi finner fem skipsfigurer her?

 

Helleristningenes plassering i landskapet er ikke tilfeldig, og det kan fortelle oss noe om betydningen. Det kan tenkes at skipene i Lårdal symboliserte politisk kontroll og makt over nettopp landområder og ferdselsruter.

Bergkunsten markerer kanskje grenser mellom ulike slekter, bygdelag eller stammer. Figurene ble trolig hogd inn på flyttblokken som en bekreftelse på fellesskap i tro og rituell praksis.

Det er verdt å ta turen til Lårdal for å se på landskapet og ristningene. Bergkunsten kommer tydeligst frem i skrånende solskinn, enten tidlig på morgenen eller sent på kvelden.