Klimaendringene påvirker kulturminner

kirke
Flatdal kirke

Publisert:

03.03.2022

Oppdatert:

03.03.2022 kl.10:31

For å få en god forvaltning av kulturminner er det viktig med vurdering av risiko og sårbarhet. Klimaendringene øker risikoen for skade og tap. Ved å gjennomføre systematiske risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) med vekt på klimarelaterte påkjenninger kan beslutninger om tiltak tas på et mer informert, objektivt og strategisk grunnlag.
Det er riksantikvaren som er motoren for ROS analysene her i landet. ROS-analyser kan gjøres på ulike nivåer avhengig av mål, roller, ressurser og tidsskjema.
 
Eierne av et kulturmiljø kan ganske enkelt ønske å planlegge fremtidig vedlikehold og reparasjoner, og samtidig ta hensyn til klimaendringer.
 
En organisasjon som tar vare på en portefølje av kulturhistoriske steder, vil kanskje ønske å sammenligne hvordan klimaendringer kan påvirke stedene, for å kunne ta gode beslutninger om fordeling av ressursene.
 
En kommune kan ønske å vurdere behovet for å etablere en veilednings- eller finansieringsordning for private eiere av kulturmiljø generelt eller en kategori kulturmiljø, for å støtte klimarelatert tilpasning.
 
Nå er det akkurat utført ROS analyse av Flatdal kirke, og rapporten kan du se her:
 
Mer om riksantikvarens satsning på klimaendringer kan du lese her: