Gravrøysene på Hvitsteinåsen

gravrøys i skog med solnedgang
Gravrøysene ligger ved Hvitsteintjern i Skien. Foto: Volker Demuth

Av:

Volker Demuth

Publisert:

11.06.2020

Oppdatert:

13.06.2024 kl.13:49

Ved Hvitsteintjern i Skien ligger flere gravminner. Gravrøysene er typiske for bronsealderen og forteller om liv og kultur i Telemark for 3000 år siden.

Mange har vel gått tur skogsområdet vest for Skien fritidspark rundt det idylliske Hvitsteintjern. Når man kommer på stien fra parkeringsplassen ved Voldsvegen så ser man omtrent på det høyeste punktet en stor steinrøys nord for stien. Dette er en av i alt 17 gravminner fra bronsealderen som ligger i skogen på åsen, som også bærer navnet «Røysåsen».

Blant disse gravminnene er det 5 store gravrøyser som med inntil 2,5 meter høyde er mest iøynefallende. Alle røysene har store groper i midten som viser at haugene er blitt plyndret. Enkelte steder kan man se store steinheller som kan være rester etter gravkamrene.

Hvitsteinåsen 2.jpg

Gravfeltet ved Hvitsteintjern ligger i gåavstand fra parkeringsplassen Kart: Volker Demuth, Telemark fylkeskommune

Kulturminner i turområder

Enkelte av gravkamrene som kan påvises i gravrøyser som de ved Hvitsteintjern er avlange og viser at de avdøde ble gravlagt uten å bli kremert. Dette støtter en datering av disse gravminnene til eldre bronsealderen, fordi i senere perioder, i yngre bronsealder og jernalder, ble de døde brent og gravlagt i urner. Dette betyr at de store gravrøyser på Hvitsteinåsen antageligvis er mellom 3500 og 3000 år gamle.

Det er imidlertid ikke utelukket at gravminnene ble brukt flere ganger. Arkeologiske undersøkelser andre steder har påvist at det ble foretatt flere begravelser i en eldre gravrøys og at det kan har gått lang tid mellom de enkelte gravlegginger. 

Det finnes gravrøyser fra bronsealderen også andre steder i nærområdet. Det ligger gravminner på flere av åsene omkring Hvitsteintjern, og også på Lakåsen og Kyrkjeåsen lenger sør. Alle disse kan være spennende turmål.

Hvitsteinåsen 3.jpg
I gravkammeret i gravrøysen på Kjerkeåsen er det akkurat plass til et menneske

I en gravrøys ved stien til Kjerkeåsen er gravkammeret veldig godt bevart og synlig. Det presenterte gravfeltet på Røys- eller Hvitsteinåsen er imidlertid den største i denne delen av Skien kommune. Slike store gravfelt fra bronsealderen er faktisk ganske sjeldent i Norge. Enkeltliggende gravrøyser eller små grupper av gravminner finner man oftere.

Kilder til kunnskap om bronsealderens Telemark

Gravrøysene på Hvitsteinåsen er et typisk eksempel på bronsealderens gravskikk. Gravrøysene fra denne perioden ligger som oftest på åsrygger. Antageligvis var skogen i bronsealderen betydelig mindre tett på grunn av beitende husdyr, slik at gravrøysene fremstod som godt synlige i landskapet.

Gravminnene kan ha markert eierskap eller innflytelse av områder. De menneskene som bygde røysene bodde sannsynligvis hovedsakelig på god jordbruksland som i Gjerpensdalen. Der ble det funnet en rekke bronsegjenstander. Sannsynligvis lå bronsealderens gårder der hvor også menneskene i senere perioder hadde sine gårdstun, slik at sporene etter bronsealderens bosetninger oftest er forstyrret og ødelagt. Man finner imidlertid mange helleristninger i Gjerpensdalen som vitner om en rik bronsealderkultur i Telemark. 

Gravene hører til de tydeligste spor vi har etter menneskene i bronsealderen. De store gravrøysene ble bygget som minner om enkeltpersoner som tydeligvis hadde en fremragende posisjon i samfunnet. Byggingen må ha involvert ganske mange menneskene og må ha vært en større koordinert innsats. Alt dette tyder på at samfunnet i bronsealderen var hierarkisk oppbygd.

Antageligvis hørte de som ble gravlagt i de store røysene til overklassen i samfunnet. Mange forskere mener at bronsealderen var en periode med en tredeling av samfunnet med en adel på toppen som støttet seg på en noe bredere krigerklasse. De fleste mennesker må imidlertid ha vært enkle bønder. Disse ble sannsynligvis ikke gravlagt i slike store gravrøyser som de vi finner på Hvitsteinåsen. Her gjenstår det mye arbeid for kulturminnevernet og den arkeologiske forskningen.

Gravrøysene på Hvitsteinåsen i Skien forteller om en fjern fortid. De er vitner om mennesker som levde i samme tid som heltene i Homers sagaene som Odysseus, Akilles og andre. Vi vet ikke om folkene som bygde røysene og som ble gravlagt der hadde kontakt med og kunnskap om kongene i Mykene og Troja. Men vi kan være sikkert på at de hadde egne fortellinger og myter som de fortalte hverandre. Så ta deg en tur ut i marka ved Hvitsteintjern og hvis du ser steinrøysene i skogen- la tankene flyte og fantasien sveve til de som levde her for 3000 år siden!