Stangnes fiskerhjem

Bygningsmiljøet på Stangnes er fredet etter kulturminneloven Foto: Foto: Tanja Røskar, byantikvar i Kragerø

Av:

Tanja Røskar

Publisert:

11.01.2020

Oppdatert:

10.06.2020 kl.16:01

Stangnes ligger ytterst i havgapet på Portørhalvøya i Kragerø, mellom svaberg, kratt og små jordstykker. På tross av gjengrodd kulturlandskap og noe hyttebebyggelse er det fortsatt mulig å lese sporene etter jordstykkene, fjøset og beddingen for tjæring av båter på svaberg i fjæra.

Stangnes fiskebruk består av to deler, et hovedhus samt et uthus. Tidligere var det også et fjøs på eiendommen men den er revet.

Mellom 2017 og 19 ble plassen restaurert, og grunnmurene til fjøset ble funnet. Miljødirektoratet bevilget midlene, og Kragerø kommune har ledet arbeidet.

Hovedbygningen ble oppført av byggherre Anders Jensen og sto ferdig ca. 1880. Uthuset er eldre og antas å være oppført i 1770.

Hovedbygningen på Stangnes er oppført i en enkel sveitserstil. Det er en laftet tømmerkonstruksjon i en og en halv etasje på en grunnmur av naturstein. På Stangnes er det værhardt, men de som bygde huset har funnet den luneste plassen på hele området. Foran huset er det et jorde hvor det nå er plen omkranset med store skyggefulle trær.

hus i hage
Bebyggelsen på Stangnes
fiskebruk består av hovedhus og uthus.Foto: Tanja Røskar

Bebodd siden 1760-årene

I kirkebøkene kan vi lese at det har bodd folk på Stangnes siden 1760-årene, og det første huset som sto der ble antageligvis bygd på den tiden.

De som bodde på Stangnes må ha levd i fattigslige kår. En registreringsforretning som ble holdt etter et dødsfall i 1836 ble dette oppført som løsøre: et stueur uten kasse, et rødmalt bord, en kubbestol og to gamle grindstoler, et halvt dusin blå og hvite tallerkener, en kjele av jern, et gammelt sengeklede, et strielaken, en rød og hvit ku uten horn. Alt dette var verdsatt til 13 spesidaler, hvorav kua Blomros sto for ni av disse.

et sete på utedoen
Detalj fra interiøret. Foto: Tanja Røskar

Fredet etter kulturminneloven

Bygningsmiljøet på Stangnes er fredet etter kulturminneloven og fredningsvedtaket for hovedbygningen omfatter: «bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor». Fredningsvedtaket for uthuset omfatter «bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer og dører».

Bygningen eies av Staten ved Miljødirektoratet og har siden 1973 vært forvaltet og brukt av turistforeningen i Kragerø. Etter at turistforeningen tok over driften av bygningene på Stangnes har det vært tradisjon at hovedbygningen er åpen for publikum i helgene sommeren igjennom.

Geoparken og geologiske forhold

I 2006 ble Stangnes innlemmet i Skandinavias første UNESCO-godkjente geopark, Gea Norvegica Geopark, som er en del av «European Geopark Network».

Geoparken er et avgrenset område på 3000 km2 og ligger i Vestfold og Telemark fylke og omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Lardal, Larvik, Nome, Porsgrunn, Siljan og Skien.

Les mer om fjellgrunnen på Stangnes.

Huset er åpent hver lørdag og søndag hele sommeren, og Kragerø Turlag som disponerer eiendommen, sørger for kaffe og nystekte vafler.

 


Emneord:

Bygningsvern Fredet