Stua fra Busnes

Busnesstoga fremstår ikke i dag slik som den opprinnelig ble bygget. Den har blitt endret flere ganger, og den største ombyggingen skjedde rundt 1850, da bygget fikk to etasjer. Foto: Anund Johannes Grini

Av:

Anund Johannes Grini

Publisert:

11.01.2020

Oppdatert:

10.06.2020 kl.16:01

Busnesstugo fra Austre Busnes i Gransherad, er automatisk fredet og står i dag på Heddal bygdetun.

Stua stod opprinnelig på gården Austre Busnes i Gransherad. I 1976 godkjente Notodden kommune riving av det freda bygget, da det skulle bygges nytt våningshus på gården. Bygningen ble solgt og flyttet til Tønsberg i 1976. Gjennom en avisartikkel ble saken kjent for Fylkesantikveren og Riksantikveren, og det ble bestemt at bygget skulle tilbake til kommunen. Plasseringen ble Heddal bygdetun, og bygget ble oppført der i 1980. 

Ombygginger

Busnesstoga fremstår ikke i dag slik som den opprinnelig ble bygget. Den har blitt endret flere ganger, og den største ombyggingen skjedde rundt 1850, da bygget fikk to etasjer.  

Trolig ble stua bygget som en årestue, og flere spor i bygget tyder på det. Årestuene hadde et åpent ildsted midt på gulvet, og en åpning i taket kalt «ljore» hvor røyken kunne komme ut.

tegning av tømmerhus

Oppmålingen fra 1912 viser hvordan stua er i dag, og hvordan den opprinnelig kan ha sett ut. Foto: Arne Berg

Det er bevart fire glugger i veggene, som var vanlige i årestuene, både til å se gjennom og til lufting for å holde fyr på åren. Ellers kom mye av lyset inn gjennom Ljoren i taket.

Senere har bygget fått peis og pipe som på bygdene i Norge ble vanlig utover på 1600 tallet. Taket har da blitt bygget om, og det har blitt satt inn vinduer.

Den siste ombyggingen ble gjort på 1850-tallet, og det ble laftet inn fem nye stokker i veggen for å få en ekstra etasje. Andre etasjen ble også bygget noe større, som kan ses på bildet under, og det ble etablert en sval under overbygget. På baksiden av bygget er enkelte stokker skjøtet, og man kan se forskjell på dimensjonene på nye og gamle stokker i andre etasjen.

Datering

Bygningen ble lenge antatt å være fra 1300-tallet, men er i dag antatt å være fra siste del av 1500-tallet. Det ble utført dendroboringer i 1997, men disse har vært uten resultat. En av stokk ble datert til 1692/93, men er trolig fra en ombygging, og ikke en del av det opprinnelige tømmeret.

Arne Berg har skrevet at det eldste tømmeret trolig er fra før 1600, men for å få en eksakt datering må det gjøres flere undersøkelsen.

Flytting og restaurering

Etter at stua ble revet, ble den liggende i flere år før den ble satt opp igjen. Ved oppføring måtte råteskader ble utbedres, og det ble lagt torvtak.

Alt interiøret ble ikke med bygget når det ble flyttet til bygdetunet, men i 2015 ble ei melkehylle, et framskap og et roskap gitt i gave til museet. I dag inneholder bygget interiør fra alle periodene av byggets historie.

To gamle bilder av huset

Oppføring av stua på Heddal bygdetun i 1980-81 Foto: T. Ramberg

tømmerhus
Bildet viser den utvidede andreetasjen, med svalen under. Foto: Anund Johannes Grini

Emneord:

Bygningsvern Fredet