Internasjonale prosjekter

Vår tilskuddsordning for internasjonale prosjekter skal bidra til internasjonal kunnskapsproduksjon og kulturutveksling, gjennom å stimulere til prosjektsamarbeid på tvers av landegrenser innenfor kulturfeltet.
Illustrasjon av jordklode omgitt mennesker med ulike hudfarger
Foto: Getty/wildpixel

Tilskuddsordningen skal stimulere til realisering av internasjonale prosjekter. Hensikten er å stimulere til partnersøk og nettverksbygging, og å kunne gi tilskudd til egenandelen for deltakelse i internasjonale programmer og prosjekter. 

Fylkeskommunen lyser ut 150 000 kroner for 2024.

 

Retningslinjer 

 • Kommuner og profesjonelle kulturaktører i Telemark kan søke om tilskudd.
 • Det kan søkes om tilskudd til utvikling av internasjonale prosjekter, nettverksbygging, partnersøk eller egenandel til deltagelse i programmer som bidrar til å realisere Vestfold og Telemark fylkeskommunes kulturstrategi sine målsetninger i fylket.
 • Søknadsfristen er 1. juni 2024, og søknadene vil bli behandlet politisk av Hovedutvalg for kultur, reiseliv og frivillighet i august.

Det kan innenfor denne ordningen ikke søkes om tilskudd til reiseutgifter for internasjonale kunstnere eller kulturaktører bosatt utenfor Telemark.

Følgende må inngå i søknaden:
 • Prosjektbeskrivelse
 • Navn på prosjekt
 • Kort beskrivelse av prosjekt
 • Bakgrunn for prosjekt
 • Samarbeidspartnere
 • Prosjektperiode
 • Budsjett og finansieringsplan
 • Prosjektidé
 • Mål med prosjektet
 • Målgruppe
 • Miljø/bærekraft
 • Hvordan bidrar prosjektet til å nå mål/tiltak i kulturstrategien
Internasjonalisering er ett av seks hovedtemaer i Vestfold og Telemark fylkeskommune sin kulturstrategi, og har følgende målsettinger:
 • Fylkeskommunen er en attraktiv partner i internasjonale prosjekter og samarbeid
 • Globale impulser preger utviklingen på kulturområdet
 • Kvaliteten på kulturtilbudet er hevet gjennom deltagelse i internasjonale nettverk
 • Fylkeskommunen medvirker til internasjonal kunnskapsproduksjon og kulturutveksling
 • Utvalgte fyrtårn er synlige internasjonalt

Slik søker du

Send søknad her via vårt elektroniske søknadsskjema. 

 

Publisert: 04.07.2022 Oppdatert: 18.04.2024 kl.15:28

Line Ruud Ørslien
Rådgiver