Tilskuddsmidler kultur

Fylkeskommunen har flere søkbare tilskuddsordninger innenfor kunst og kultur, og har med dette også ansvaret for å fordele spillemidler til lokale kulturhus.