Spillemidler lokale kulturhus

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg er på plass, mens de lokale, for Telemark, skal vedtas dette året.

Spillemiddeltilskudd til kulturbygg er et virkemiddel for utvikling av gode kunst- og kulturarenaer i Telemark fylkeskommune.

Fylkeskommunen kan dele opp en godkjent søknadssum med tilskudd over flere år, og tidligere praksis har vært maksimalt tre år. Dette innebærer at når et prosjekt har mottatt et deltilskudd, er fylkeskommunen forpliktet til å følge opp med deltilskudd/resttilskudd til godkjent søknadssum er imøtekommet.

Det skal etableres det nye retningslinjer for Tilskudd til regionale kulturbygg i Telemark fylkeskommune. Saken vil komme til politisk behandling i 2024. Fra 2024 vil kommuner i Telemark fylke kunne søke midler til regionale kulturbygg, men det vil ikke bli gitt tilskudd før 20 000 000 kroner til Ibsenhuset er utbetalt.

 

Fellesnemda for Vestfold og Telemark fylkeskommune vedtok blant annet følgende den 25.06.19, sak. nr. 65/19:

  1. Det årlige tilskuddet fra Kulturdepartementet til kulturbygg fordeles på følgende måte: «Ibsenhuset mottar midlene inntil de tidligere vedtatt økonomiske forpliktelsene er innfridd. Tilskuddet på 20 000 000 kroner til Ibsenhuset skal finansieres ved at den årlige overføringen fra Kulturdepartementet til kulturbygg blir øremerket Ibsenhuset.

 

Dette er et resultat av at tidligere Telemark fylkeskommune, fattet et politisk vedtak som innebar en økonomisk forpliktende avtale med Ibsenhuset i Skien kommune.

Ibsenhusets tilsagn vil være innfridd i 2025. Før tildeling 2024 er gjenstående beløp for overføring til Ibsenhuset 3 600 000 kroner

 

Lenke til regjeringen og Kultur- og likestillingsdepartementet:

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg - regjeringen.no

Publisert: 28.02.2020 Oppdatert: 22.03.2024 kl.13:59