Utdanning og studievalg

Her er relevant informasjon for deg som ønsker å ta utdanning.

Aktuelt!

Velge høyere utdanning?

Gratis, korte og fleksible utdanningstilbud på alle utdanningsnivåer, tilpasset unge uten mye jobberfaring, og arbeidsledige og permitterte.

Er du arbeidsledig og over 19 år? Les mer om fleksibel fagopplæring.

Trenger du faglig påfyll

Trenger du eller din bedrift ny kompetanse og kompetanseutvikling? På denne siden har fylkeskommunen samlet mye informasjon om muligheter for å bruke din kompetanse i en ny kommune og om kompetanseutvikling.

Utdanningssystem og -tilbud på ulike nivåer

Utdanningssystemet i Norge
Her finner du informasjon om utdanninger på ulike nivåer.

Her kan du få en oversikt over utdanningsmuligheter, og så sortere for nivåer og interesser.

Videregående opplæring for voksne

Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad rett til videregående opplæring. Fylkeskommunens informasjon om videregående opplæring for voksne.

Tilbydere innenfor nettstudier, kurs og deltidsstudier

Oversikt over en del tilbydere innenfor nettundervisning, kurs, deltidsstudier osv. 

Listen er ikke uttømmende. Kontakt oss gjerne hvis du har innspill til tilbydere som burde være med på listen. Vi understreker ellers at Karrieresenter Telemark ikke har mulighet til å foreta kvalitetssjekk av de enkelte kurs- og studietilbudene som tilbys av tilbyderne på listen. Listen må derfor ikke tolkes som anbefalinger, men kun som et utgangspunkt for utforskning av nettstudier, kurs og deltidsstudier.

Hvordan velge utdanning?

Strategier som kan støtte deg til å velge utdanning

Utdanning i utlandet

Informasjon om utdanningsmuligheter utenfor Norge

Utdanning i utlandet - generelle tips om hvordan du går frem for å studere i utlandet (på ulike nivåer).

Utdanning i verden - Norges offisielle side om utdanning i utlandet.

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) - God fellesside for de som vil bli, er, eller har vært utenlandsstudent.

Råd til studenter med nedsatt funksjonsevne som vil ha et utdanningsopphold i utlandet. Les mer om rettigheter og muligheter her.

Tilretteleggingsbehov?

Informasjon for deg som ønsker å studere og har behov for tilrettelegging

Finansiering av utdanning

Informasjon om ulike måter å søke støtte til utdanning på

Muligheter for å kombinere dagpenger og utdanning? Les mer på nav.no

Hvordan søke utdanning?

Søkeinformasjon på ulike nivåer

Informasjonen inkluderer viktige søknadsfrister, poengberegning, opptakskrav, dokumentasjonskrav, m.m. 

Godkjenning av utenlandsk utdanning 

Informasjon om godkjenning av utenlandsk utdanning på ulike nivåer

New in Norway

Information from public agencies about education, work, etc.

Publisert: 16.12.2020 Oppdatert: 12.02.2024 kl.16:11