Realkompetansevurdering

Gjennom en realkompetansevurdering kan du få godkjent fag. Godkjent realkompetanse i et fag er likeverdig med bestått i faget. Det er en vurdering av kompetansen din målt mot læreplanmålene i fagene du trenger for å fullføre utdanningen du har valgt.

Fagbrev som voksen

Det er flere veier å gå for å fa fagbrevet som voksen. Dersom du har tidligere utdanning eller arbeidserfaring, kan det gi kortere krav om læretid. Enkelte utdanninger har lengre eller kortere krav om læretid, eller egne tilleggskrav.

Har du rett på videregående utdanning, får du hjelp av en veileder til å finne riktig vei for deg.

Har du ikke rett på videregående utdanning, kan du få hjelp hos privatist.

Her kan du lese mer om realkompetansevurdering generelt.

Lærling

Her kan du lese mer om det å være lærling.

Praksiskandidat

Har du dokumentasjon på lang og variert arbeidserfaring i et yrke, kan du ha mulighet til å ta fagbrevet som praksiskandidat. Tidligere fullført skolegang trekkes fra praksistiden.

Her kan du lese mer om praksiskandidatordningen.

Fagbrev på jobb

Jobber du i en 80 % stilling eller mer, kan du ha mulighet til å ta fagbrevet gjennom ordningen "fagbrev på jobb"

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta fagbrev som voksen.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om realkompetansvurdering for voksne, ta kontakt med:

Kompetansebyggeren i Tønsberg

E-post: kb@vtfk.no

Telefon: 33 30 93 00

Skogmo videregående skole i Skien

E-post: skogmo.vgs@vtfk.no

Telefon: 35 91 92 00

Notodden videregående skole

E-post: notodden.ressurs@vtfk.no

Telefon: 35 91 86 00

Voksenopplæringen

E-post: voksenoppleringen@vtfk.no

Telefon: 91 12 90 60

 

Publisert: 22.04.2022 Oppdatert: 07.02.2023 kl.15:19