Praksisbrevkandidat

Praksisbrevkandidatordningen er en to-årig praktisk opplæring i deler av et lærefag. For mange søkere kan fire års opplæring være en for lang vei frem til sluttkompetanse

Praksisbrevordningen er et toårig opplæringsløp på ett av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Ordningen er særlig rettet mot deg som etter avsluttet grunnskole vil ha nytte av en mer praktisk opplæring, hovedsakelig i bedrift. Etter fullført opplæring vil du stå igjen med en kompetanse som arbeidslivet har behov for.

Målgruppe

Ordningen er i utgangspunktet åpen for alle, men er særlig rettet mot ungdom og rettighetselever.  Elevgruppen er arbeidsorienterte ungdommer som har lite motivasjon for ordinær skole.

Gjennomføring

Praksisbrevkandidater har i tillegg til opplæring i et lærefag også en yrkesrettet opplæring i de tre fellesfagene norsk, matematikk og samfunnsfag. Det gis tilbud om opplæring i fellesfag på en av fylkets Lærlingskoler, Færder vg eller Hjalmar Johansen vg. I fellesfagene får du ordinær vurdering (standpunktkarakter).

Praksisbrevprøve

Som praksisbrevkandidat avslutter du opplæringen med en praksisbrevprøve.

  • Du skal prøves i de kompetansemålene som er fastsatt for opplæringen din
  • Praksisbrevprøven skal dokumentere den kompetansen som er oppnådd
  • Ved praksisbrevprøven gjelder karakterskalaen "Bestått meget", "Bestått" og "Ikke bestått"

 

Kompetanse

En praksisbrevprøve dokumenterer grunnkompetanse, og er en prøve på et lavere nivå enn fag- svenneprøven. Du mottar et praksisbrev som dokumentasjon på den kompetansen som du har oppnådd.

  • Etter to år har du en yrkeskompetanse som arbeidslivet kan bruke
  • Eller du kan se praksisbrevet som et delmål på veien mot fullt fagbrev og du har rett til å bygge på til fullt fag- svennebrev
Ordningen 

Praksisbrevkandidaten har tilsvarende rettigheter og plikter som lærlingene. Følgende gjelder likevel bare for praksisbrevkandidater:

  • Læreplanen erstattes med utvalgte kompetansemål fra vg1, vg2 og vg3 læreplanene i det gjeldende utdanningsprogrammet 
  • Fag-svenneprøven erstattes med praksisbrevprøven
  • Lærekontrakten erstattes med opplæringskontrakt

Lærebedriften som tar inn kandidaten får et forhøyet tilskudd til opplæring i hele opplæringstiden. 

 

Mer informasjon om ordningen finnes på vilbli.no

Er du mer enn bare "litt" nysgjerrig på ordningen?

Da kan du lese Oslo Met sin artikkel For dem som ønsker å gå en annen vei

 

Brosyre praksisbrevkandidat  

Publisert: 22.10.2019 Oppdatert: 22.12.2022 kl.09:51