Lærling og lærekandidat

Det er mange måter å fullføre og bestå yrkesfaglig opplæring. Her kan du lese om de ulike opplæringsordningene og vekslingsmodellene som tilbys innenfor yrkesfaglig opplæring.