Søke læreplass

Fristen for å søke læreplass er 1. mars (1. februar for lærekandidater). For å bli formidlet til læreplass i Telemark, må du være registrert i folkeregisteret i Telemark fylkeskommune.

Slik søker du læreplass

Hvordan søker du læreplass?

Søknadsfristen er 1. mars for lærlinger og 1. februar for lærekandidater. Selv om du søker læreplass på annen måte, må du alltid registrere deg som søker på vigo.no.

Fylkeskommunen videreformidler søknaden din til bedrifter som er godkjent i lærefaget. I tillegg kan du søke direkte til bedriften du vil jobbe i (gjelder ikke deg som søker kommunale læreplasser).

Husk CV og søknad.

Søk læreplass på vigo.no 

Vis initiativ ovenfor bedriftene!

De fleste finner læreplass i løpet av Vg1 og Vg2 gjennom faget yrkesfaglig fordypning. Har du hatt praksis på Vg1 eller Vg2 i en bedrift som du gjerne vil tilbake til, eller vet du om en bedrift du kunne tenke deg å jobbe i? Ta ansvar, vis interesse og kontakt bedriftene direkte. Det er viktig at du fremstår fra din beste side når du er i praksis, i søknad, CV og intervju.

En læreplass blir ikke tildelt slik som en skoleplass, og du har ingen garanti for at du får en læreplass kun gjennom å søke på vigo.no. Lærebedriften bestemmer hvem de vil ansette.

Oversikt over lærebedrifter i Telemark fylkeskommune finner du på vilbli.no.

Lån og stipend

Når du har fått avtale om lærekontrakt, og denne er godkjent av fylkeskommunen, kan du søke om lån og stipend i Lånekassen. Kontrakten er godkjent når du og lærebedriften har signert elektronisk, og du har fått SMS fra fylkeskommunen med lenke til lærekontrakten.
Informasjon om lån og stipend finner du på lanekassen.no
Les mer om lærling/lærekandidat på vilbli.no

Signer lærekontrakten med digital signatur

Når lærebedriften og du er enige om å skrive lærekontrakt, får du en SMS om digital signering. Avsender er Difi Norge Posten. Logg deg på med elektronisk ID. I tillegg må du signere med elektronisk ID.

Du kan selv redigere dine opplysninger om mobiltelefon, e-post og bostedsadresse på vigo.no.
Du får ny SMS når lærebedriften og fylkeskommunen har signert, og kontrakten er godkjent. Da finner du lærekontrakten din på din profil på vigo.no.

Lærekontrakt etter vg1? Om fagene du trenger

Dersom vi får nok interesserte søkere, vil Telemark fylkeskommune legge til rette for at fellesfagene norsk og samfunnsfag kan tas flere steder i fylket. Dette gjelder for de som går ut i lære etter vg1.

Følgende skoler tilbyr dette:

 • Hjalmar Johansen vgs

Tilbudet er til deg som har fullført vg1, har læreplass og som treger fellesfagene norsk og samfunnsfag på vg2. Opplæringen er planlagt å følge skoleåret 23/24 med oppstart i august.

Undervisningen legges i utgangpunktet til en dag i uken (dette vil kunne variere noe, men dagene skal være kjent i godt tid).

Målet er å legge bedre til rette for at fellesfagene kan tas nærmere bosted, for de lærlinger som går i lære etter vg1.

Forutsetning for oppstart: at det er minst 10 kandidater bekreftet knyttet til den enkelte skole gjennom en intensjonsavtale av læreplass innen midten av mai 2023.

Kan du søke læreplass selv om du har fullført videregående skole?

Du kan søke læreplass selv om du har fullført videregående skole. Det er ingen øvre aldersgrense for å søke opplæring i bedrift. Alle som søker i Vigo innenfor søknadsfristen 1. mars (1. februar for lærekandidater), vil bli formidlet ut til lærebedriftene på Vigo. 

Hva må du gjøre?

Du må være aktiv og jobbe for å få læreplass selv. Når du har fått kontakt med en aktuell lærebedrift og dere er blitt enige om å tegne kontrakt om læreplass, må du søke om lærekontrakt. Det gjør du ved å henvende deg til fagopplæring: fagopplaring@telemarkfylke.no

Hva skjer hvis du ikke får læreplass?

Alle kvalifiserte søkere som ikke får læreplass, får tilbud om å fullføre med alternativ Vg3 fagopplæring. Her får eleven praktisk opplæring, som skal gi grunnlag for å gå opp til fag-/ svenne eller kompetanseprøve.

For å få tilbudet må du ha:

 • søkt læreplass i Vigo
 • ungdomsrett, voksenrett eller fullføringsrett
 • bestått vg1 og vg2 (du må ha bestått i alle programfag, men kan ha karakteren 1 i inntil to fellesfag)

Er du lærekandidat? I så fall trenger du ikke å ha bestått vg1 og vg2. 

Kurset Veien videre

Før tilbudet om alternativ vg3 starter, vil det være en avklaringsperiode på 4 uker med et kurs som heter Veien videre. Her vil fokus være å fortsatt arbeide for å få læreplass/opplæringsplass, men også å bli klar for alternativ vg3 gjennom f.eks. å skaffe praksisplass. I tillegg vil du få en del kurs og informasjon som skal sette deg i stand til å bli klar for arbeidslivet og veien videre.

Alternativ vg3 i skole

Vg3 fagopplæring i skole er ikke et søkbart tilbud, men gis som et alternativ til søkere som står uten læreplass/opplæringsplass i bedrift i august. Oppstart av Vg3 i skole er etter at du har gjennomført kurset Veien videre. For noen fagområder kan det starte tidligere. Opplæringen skal så langt det er mulig være en kombinasjon av praksis i bedrift, og der opplæringstilbudet blir gitt. Praksis i bedrift kan være nær hjemmet ditt hvis det er mulig.

Kort om ordningen:

 • Du får tilbud om Vg3 fagopplæring i skole i et lærefag som bygger på bestått Vg2 programområde.
 • Du inngår en avtale om opplæring i Vg3 fagopplæring i skole og har elevstatus 
 • Du får ikke lønn, men har rettigheter i Lånekassen 
 • Du følger samme læreplan som lærlinger i bedrift 
 • Du følger arbeidsåret, ikke skolens ferier 
 • Opplæringen skal så langt det er mulig kombineres med praksis i bedrift 
 • Opplæringstiden er 15 måneder (20 måneder for fag med lengre læretid) 
 • Det kan tegnes en lære-/opplæringskontrakt innen halve avtaletiden i alternativ vg3 
 • Opplæringen avsluttes med en fag-/ svenneprøve eller kompetanseprøve. Den vurderes av samme prøvenemnd og etter samme kriterier som ordinære lærlinger/lærekandidater 
 • Dersom du består prøven, får du et fag-/svennebrev eller kompetansebevis 

Informasjon om tid og sted for høsten 2024 kommer.

Publisert: 12.06.2019 Oppdatert: 07.05.2024 kl.12:04