Våre ansatte og samarbeidspartnere

Det er mange som samarbeider for å få ungdom til å fullføre og bestå den yrkesfaglige delen av videregående opplæring. På denne siden vil du finne kontaktinformasjon til de som jobber tettest på ungdom og voksne i opplæring.

Ansatte i Fagopplæring

Fagopplæringen har 11 ansatte i fylkesadministrasjonen.

Ansatte i seksjonen

Fagrådgivere pr programområde

Opplæringskontor

Opplæringskontor er et bindeledd mellom ungdom, skole, fylke og næringsliv. Telemark har ca 90% av lærlingene sine gjennom et opplæringskontor. 

Her finner du felles nettside og kontaktinformasjon til alle opplæringskontorene i Vestfold og Telemark. 

Elev- og lærlingombud

Telemark fylkeskommune har ett ombud som jobber for å ivareta elevers og lærlingers rettigheter: Elev- og lærlingombudet og Mobbeombudet. Mer om ombudene

Kontakt:
magnus.bekkevold@telemarkfylke.no eller mobil 467 91 845

Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten - OT - har i oppgave å følge opp ungdommer mellom 15 og 21 år som er falt utenfor skole eller arbeid. Mer om OT

Pedagogisk, psykologisk tjeneste (PPT)

PPT skal hjelpe ungdom med å gjennomføre videregående opplæring. PPT har samtaler med ungdom om deres opplæring. PPT utreder vansker og vurderer behov for tilrettelegging/ spesialundervisning og videre hjelp. Mer om PPT

NAV 

Noen ganger er det behov for å ha med Nav i et avklaringsmøte. Dette gjelder spesielt for de som avbryter pga langvarig sykdom eller for de som er fylt 21 år.

Her er en liste over Nav kontakter fra ulike Nav kontorer i fylket, som har fått spesielt ansvar for å følge opp fagopplæring.

Publisert: 18.06.2019 Oppdatert: 08.02.2024 kl.16:53