Kontakt Fagopplæringen

Her finner du kontaktinformasjon til ansatte i Fagopplæringen i seksjon for kompetanse og integrering

Våre oppgaver og ansvarsområder 

  • Godkjenne lærebedrifter og medlemsbedrifter i opplæringskontor 
  • Godkjenne lærekontrakter og opplæringskontrakter 
  • Gi råd og veiledning for opplæring i bedrift 
  • Være en støttespiller for bedrift og lærling 
  • Administrere fag- / svenne- og kompetanseprøver 
  • Tilby kurs i fagopplæring til instruktører, veiledere og faglige ledere 
  • Utbetale lærlingtilskudd (økonomisk støtte til lærebedrifter som har lærlinger og lærekandidater) 
  • Utstede kompetansebevis, fagbrev og svennebrev 
  • Arrangere fag- /svenne- og kompetansebrevutdeling for nye fagarbeidere og svenner 
  • Være sekretariat for Yrkesopplæringsnemnda i Vestfold og Telemark fylkeskommune 

Postadresse 

Telemark fylkeskommune 

Fagopplæringen, seksjon for kompetanse og integrering 

Postboks 2844 

3702 SKIEN 

 

Kontoradresse

Torggata 18
3717 Skien

 

Kontaktinformasjon ansatte 

Administrasjon og prosjekter 

Det 4-årige yrkesfagløpet

Formidling av søkere til opplæring i bedrift

Tilskudd til lærebedrifter

Kontrakter; lærlinger, lærekandidater, fagbrev på jobb, praksisbrevkandidater, fagoppplæring i skole

Vigo systemansvarlig

Prosjekter 

Fleksibel fagopplæring 

Publisert: 15.11.2019 Oppdatert: 29.12.2023 kl.11:05