Skolestua Sykehuset Telemark

Når du er pasient ved barneavdelingen har du rett til å få et skoletilbud jfr. opplæringsloven §13-3a. Du kan komme til Skolestua, eller lærer kan komme til rommet ditt. 

Det er fint om du tar med skolebøker og ukeplan. Lærerne på Skolestua samarbeider med hjemskolen.

Tilbudet gjelder elever i grunnskole og videregående skole, samt førskolebarn med spesielle behov som kommer inn under opplæringsloven § 5-7.

Se brosjyre

 

Publisert: 12.06.2020 Oppdatert: 27.02.2024 kl.09:40