SMI - bygg 66 - UPS - Ungdomspsykiatrisk senter Sykehuset Telemark

Bygg 66 - Ungdomspsykiatrisk senter

SMI-skolen gir opplæring til elever innlagt ved UPS. Dette gjelder for ungdom på både grunnskole- og videregående nivå. I tillegg kan beboere ved Tyrilistifelsen med ungdomsrett få opplæring av SMI-skolen ved behov.

Opplæringens innhold og omfang ved UPS er tilpasset den enkelte elev og skoledagen planlegges i samarbeid med eleven selv, behandler og foresatte. SMI-skolen samarbeider tett med elevens hjemmeskole underveis og ved tilbakeføring.

Ved opphold lenger enn 4 uker samarbeider SMI-skolen med Seksjon for pedagogisk psykologisk tjeneste i fylket som skriver en sakkyndig vurdering.

Skolen er åpen hver dag fra 09:00.  Vi holder til i egne skolelokaler i Bygg 66 på sykehusets område. Opplæringen foregår ofte en til en eller i liten gruppe.

Etter endt opphold skriver SMI-skolen en rapport som sendes til elevens hjemmeskole.

Se brosjyre

 

Tyrili stiftelsen

Ungdom som innlegges i Tyrilikollektivet i Skien, og som har ungdomsrett kan få opplæring av SMI-skolen jf. § 13-3a i Opplæringsloven. Søknad og skolepapirer sendes Vestfold og Telemark fylkeskommune v/seksjon Pedagogisk støtte og utvikling.

Elever med rett til videregående opplæring får fastsatte årstimer i faget og vurdering. Eleven kan trekkes ut til eksamen på våren. Elever med ungdomsrett som søker før 1. november får opplæring av pedagoger fra SMI-skolen etter vedtak fra PPT. Opplæringen foregår i Tyrilis lokaler, Tømmerkaia 9, 3732 Skien.

 

Rehabiliteringssenteret Ung

Elever med ungdomsrett som er innlagt ved Rehabiliteringssenteret på Rauland har rett til opplæring jf. § 13-3a i Opplæringsloven. Rehabiliteringssenteret søker i samarbeid med eleven SMI-skolen v/rektor om opplæring på nett i fellesfag på videregående nivå. Opplæringen tilpasses elevens behandlingsopplegg ved institusjonen de 4 ukene oppholdet varer. SMI-lærer samarbeider med hjemskole og faglærer om opplegget. Eleven mottar en sluttrapport etter endt opphold fra SMI-skolen.

 

Publisert: 12.06.2020 Oppdatert: 14.05.2024 kl.09:18