SMI - bygg 66 - Seksjonen for familiebehandling Sykehuset Telemark

SMI-skolen gir opplæring til barn som er innlagt ved Seksjon for familiebehandling, og som er en del av Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sykehuset Telemark. Vi tilbyr undervisning hver dag med skolens spesialpedagoger.   

Familier som i en periode bor ved Seksjon for familiebehandling får tilbud om daglige samtaler og eget skoletilbud for barna. Skolen ligger i bygg 66 på sykehusområdet.

Om hverdagen ved skolen

Vi underviser elever fra 1. til 10. klasse. Undervisningen foregår en til en eller i liten gruppe.

Undervisningen

Undervisningen er delt i to økter.
På formiddagen fra kl 09.00 til kl 11.00.
Så er det lunsj i leilighetene fra kl 11.00 - 12.00.
Fra kl 12.00 er det undervisning eller familiesamtale.  

SMI-skolens visjon: "Et godt sted å være, hvor alle kan lære"

Vi jobber med arbeidsplan/ ukeplan fra hjemmeskolen, men det kan også være at vi jobber ekstra mye med ting elevene strever spesielt med.

Andre aktiviteter

- Data- og PC-bruk
- Bygging av vannraketter
- Terningspill
- Matlaging

Se brosjyre

Etter endt opphold skrives en rapport som sendes hjemskolen.

 

Publisert: 12.06.2020 Oppdatert: 14.05.2024 kl.09:16