Geologiske attraksjoner

Geologisk naturarv, de elementene som bygger opp og former naturlandskapet, utgjør grunnvollene for ethvert sted på jorda.
Svaberg på Vestfoldkysten ved Rakke. Foto: Sven Dahlgren

Vår region er unik. Bare vårt landskap og våre grunnvoller finnes her. Det naturgitte, geologiske landskapet er et hovedgrunnlag for vår tilhørighet til området, vår barndoms dal, og for vår kultur, bo-setting og industri.

Vi tar dette naturgrunnlaget for vårt daglige virke og rekreasjon for gitt. Samtidig er dette en grunnleggende kapital for reiseliv og opplevelser i vår region. En fornuftig og bærekraftig bruk av geologiske naturarv er derfor også næringsutvikling og en investering i å styrke befolkningens identitet og stolthet.

Svaberg og rullestein

Svabergene langs Vestfold-kysten og rullesteinsraet på Mølen med sine gravrøyser fra bronsealder er blant våre vakreste geologiske attraksjoner. Dette er også viktige turistattraksjoner og rekreasjonsområder.

Når det gjelder geologiske naturattraksjoner er regiongeoloogens hovedmål at fylkeskommunene skal arbeide for at geologiske naturattraksjoner i de tre fylkene skal brukes i reiseliv, utdanning og rekreasjonsformål, og til fremme av stolthet og identitet i regionens befolkning.

Gea Norvegica - UNESCO European Geopark

Gea Norvegica er Nordens første UNESCO European Geopark. Geoparken er et eget interkommunalt selskap eiet av Telemark og Vestfold fylkeskommuner, sammen med kommunene Bamble, Kragerø, Nome, Porsgrunn, Siljan, Skien, Lardal og Larvik.

En UNESCO Europeisk geopark er et internasjonalt kvalitetsstempel som gir rettigheter, plikter og samarbeidsmuligheter gjennom nettverket av andre geoparker i Europa.

Gea Norvegica Geopark har som mål å spre kunnskap om vår geologiske naturarv og hva den har betydd for bosetting, næringsliv og kultur. I dette inngår å synliggjøre samspillet i naturen, samt å vise de små og store sammenhenger som har formet, og som fortsatt former vårt varierte distrikt – fra fjell til kyst.

Les mer om Gea Norvegica Geopark

Publisert: 21.11.2019 Oppdatert: 21.11.2019 kl.15:35