Regiongeologen

Regiongeologen er fylkeskommunenes spesialrådgiver i ulike spørsmål og er en felles tjeneste for Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner med hovedkontor ved fylkeshuset i Tønsberg.

Regiongeologen arbeider hovedsakelig med:

  • Geologiske ressurser og regional ressursforvaltning
  • Næringsutvikling og industri basert på uttak av geologiske ressurser

Regiongeologen er rådgiver om geologi og i spørsmål knyttet til:

  • Arealplaner
  • Risiko- og sårbarhet i forbindelse med geofarer, f.eks skredrisiko,radioaktivitet og radon
  • Samferdsel (byggeråstoff, veibygging etc.)
  • Helse og miljø (bl.a. radioaktivitet og radon)
  • Geologisk naturarv og forvaltning av naturlandskapet og geologiske attraksjoner til bruk i utdanning, rekreasjon og turisme


Strategi 2017-2019

Se også:

Sven Dahlgren
Regiongeolog