Arbeide langs fylkesveg

Forvaltning

Skal du bygge, grave eller gjøre endringer på noe som ligger langs en fylkesveg. Da må du antagelig søke.

Dersom du skal arbeide mindre enn fire meter fra en fylkesvei må du søke om dette. 

 

 

Søke om arbeidsvarsling

Alle spørsmål og søknader om arbeidsvarsling skal rettes til Statens vegvesen.         Søk arbeidsvarsling her