Asfaltprogram

Fylkestinget vedtok budsjett- og økonomiplan i desember 2023 og samtidig hvilke fylkesveistrekninger som skal utbedres i 2024.
Dette gjelder både fylkesveier, og gang- og sykkelveier. 
 
Det totale asfaltbudsjettet er på 38 millioner kroner.

I løpet av sesongen skal vi også ferdigstille prosjekter som ble påbegynt i fjor sommer. Noen større asfaltprosjekter, som dypstabilisering og masseutskifting, må skje over flere sesonger for at effekten av dem skal vare. 

Følgende strekninger får ny asfalt: 

Fv. 32 Vallermyrene, 2560 meter, Porsgrunn

Fv. 37 Dale – Kiwi Rjukan, 2669 meter, Tinn

Fv. 356 Henseid – Straume, 5920 meter, Drangedal

Fv. 450 Dalastøyl – Eidsborg, 7500 meter, Tokke

Fv. 3344 Fossbuvada – Jonrudodden, 3650 meter, Notodden

Fv. 3374 Arm til Neslandsvatn stasjon, 513 meter, Drangedal

Disse gang- og sykkelveiene får ny asfalt:

Fv. 352 Sundby – Langesund, 1599 meter, Bamble

Fv. 356 Henseid, 1335 meter, Drangedal

Fv. 3354 Stathelle, Brotorvet, 274 meter, Bamble

Nattarbeid

Arbeid på de mest trafikkerte veiene vil i all hovedsak foregå på nattestid. Dette gjelder også for gang- og sykkelveier som ligger langs veier der det er mye trafikk. Vi beklager at dette vil medføre noe støy for de som bor langs de aktuelle strekningene. 

Arbeid på stengt vei

Enkelte steder er vi også nødt til å stenge veien for å få gjennomført arbeidet. På de aktuelle strekningene vil det bli satt opp skilt minst tre dager i forveien, og berørte naboer vil få varsel via SMS. 

Ta hensyn ved passering

Dersom du passerer på steder der vi arbeider, ber vi deg om å følge skilt og anvisninger fra trafikkdirigentene. De er der for at arbeiderne skal ha en trygg arbeidsplass og at du som trafikant kommer trygt og sikkert gjennom arbeidsområdet.

Publisert: 18.01.2022 Oppdatert: 06.05.2024 kl.13:28

Har du spørsmål om fylkesvei?