Fv. 450 Voilen - Ullsteinane

Tre steder skal fv. 450 skal gjøres tryggere mot snøskred mellom Dalen og Valle i Setesdal.
15 meter skal det sprenges inn i Lauvåsen  i Agder for å hindre at skred komme ut i veien. Steinen skal brukes til å bygge opp vei 12 kilometer unna i retning Vestfold og Telemark.  Foto: Tor Arvid A. Gundersen
Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen

To av de skredutsatte stedene er ved Voillen og Ullsteinane i Vestfold og Telemark fylke, mens det tredje ligger ved Lauvåsen i Agder.  Vinterstid blir fylkesveien relativt ofte stengt på grunn av skred, men den blir også stengt når det er meget stor fare for skred.  Skredsikringen vil gjøre veien betydelig tryggere for de veifarende. Arbeidet er et samarbeid mellom de to fylkene.

Kart over hvor vollene skal plasseres
Vollene skal bygges ved Voilen og Ullsteinane med stein fra Lauvåsen.

 

To fluer i ett smekk

I Lauvåsen skal det sprenges betydelig for å fjerne selve berget fra veien. Til sammen skal vel 70 000 kubikkmeter fast fjell sprenges vekk, mens veien blir liggende der den ligger i dag. Denne steinen skal fraktes til den andre siden av fylkesgrensen for å bygge to store voller der og for å bygge opp ny vei i vannet.  Fangvollene vil bli opp til 6 meter høye og bygges opp i naturstein.
Før vollene kan bygges, er det nødvendig å flytte selve fylkesveien. Fordi det er trangt på stedet, er det eneste mulige alternativet å fylle ut i vann.  Dette skal gjøres på en mest mulig skånsom måte for å gjøre inngrepet i naturen minst mulig.  Vollene blir da bygd der hvor veien går i dag. 

Fv. 450 blir ofte stengt hver vinter både etter skred, men også ved overhengende fare for skred.
Høyspentlinjene må flyttes for å gjøre plass til vollene som skal sikre veien mot snøskred. Foto: Tor Arvid A. Gundersen

 

Stenges i perioder


Fv. 450 kan stenges for all trafikk ved arbeider med å ta ned fjellet i skjæringen  ved Lauvåsen i perioden 10. mai - 30. juni 2022. Veien skal åpnes morgen kl. 07-08 og ettermiddag kl. 16-17 for å slippe gjennom trafikk. 

 

I helgene skal veien være åpen fra klokka 14.00 og fram til mandag morgen klokka 0800.  

Kjøvis ved Lauvåsen
Ved Lauvåsen er det i tillegg til skredfaren også problem med is som kjøver seg.

 

Tryggere vei


Sikringen av veien vil gjøre den betydelig tryggere, men det vil fremdeles kunne forekomme stengninger etter snøskred.  Snøen som blir fanget opp må fjernes når det har gått skred, slik at vollene og grøftene får plass til nye skred.  Disse stengningene vil imidlertid bli betydelig kortere enn dem som skjer i dag. 


På Agder-siden skal det ikke være anleggsdrift fra 1. oktober til 10. mai på grunn av villreinen. 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta

Fangvoller:        6 500 kvm,

                          Bygges opp

                          i naturstein

Fylling for vei:   Ca. 71 000 kbm

Fjellskjæring:    Ca. 70 000 kbm

                          fast fjell

                          32 meter høy

Byggestart:        2022

Kommune:         Tokke

Byggeleder:    Øystein Jonhaugen

E-post: oystein.jonhaugen@telemarkfylke.no

Tlf. 90 01 48 70