Tolketjenester (interpreter)

Har du behov for tolk i forbindelse med undersøkelse og behandling? Les mer om tolketjenester her.

Need information about interpreters in English?

Trenger du tolk?

Vi bruker offentlig godkjente tolker når det er nødvendig for å sikre god kommunikasjon under undersøkelse og behandling. Vi sørger for at du får tilstrekkelig informasjon, slik at du kan gi informert samtykke til undersøkelse og tannbehandling.

Hva koster det? 

Kostnadene betales kun av oss når tolkingen er avtalt av, eller i samråd med, tannhelsetjenestens ansatte. Tjenesten er kostnadsfri dersom følgende vilkår er oppfylt:

  • Du oppholder deg i et statlig mottak
  • Du tilhører en prioritert gruppe i henhold til tannhelseloven
  • Du blir behandlet på en fylkeskommunal tannklinikk

Dersom du ikke tilhører en prioritert gruppe, er det mulig at kommunen dekker utgiftene.

English information

Need an interpreter?

We provide publicly certified interpreters when it is essential to maintain clear communication during your examination and treatment. You have the right to receive enough information to make an informed decision about your dental care and consent to treatment.

Interpreter costs - who pays?

Interpreter expenses are only covered when interpreters are arranged by, or in agreement with, the dental clinic staff. Your interpreter expenses are covered by public dental care if you meet all the following conditions:

  • You are a resident in an asylum reception centre.
  • You are part of a prioritized group as defined by public dental care legislation.
  • You are receiving treatment at a county dental clinic.

If you don't fall within these prioritized groups and live in an asylum reception centre, the local municipality may cover the interpreter costs. Public dental health services are not required to cover interpreter expenses for non-prioritized groups.

Publisert: 28.05.2019 Oppdatert: 01.02.2024 kl.08:43