Mistrivsel eller konflikter på arbeidsplassen

Det er stor forskjell på skole og arbeidsliv, og overgangen til arbeidslivet være overveldende for mange. På denne siden kan du finne hjelp med endel av disse utfordringene.
Illustrasjonsfoto konflikt på arbeidsplassen
Hvis du blir utsatt for mobbing, trakassering eller andre uønskede hendelser på arbeidsplassen, er det viktig at du sier i fra til noen du stoler på og som kan hjelpe deg til å melde fra videre. Illustrasjonsfoto: GettyImages

Enten du er ung eller voksen er det viktig at du føler deg trygg, at du mestrer det du driver med og at du er en del av et fellesskap. Men i de første månedene av en læretid kan det lett oppstå misforståelser og usikkerhet, og det er fort gjort å få noen negative tanker.

Den første perioden kan derfor oppleves som vanskelig for lærlinger, men det er ting du kan gjøre og få hjelp med slik at dagene på jobb blir bedre for både deg og bedriften.

Motivasjon og engasjement

Motivasjon varierer i perioder for alle mennesker, og hvor engasjert du er kan derfor gå opp og ned. Det igjen kan ha betydning for hvordan kollegaene dine oppfatter deg på arbeidsplassen.

Dersom ting har kommet litt skjevt ut, er det mange som kan hjelpe med tips og triks for å komme ut av en uheldig periode.

Jeg mangler motivasjon. Hva kan jeg gjøre?

Hvordan du har det på jobb påvirker hvordan du har det ellers i livet, og ikke minst motsatt! Og det kan være forskjellige årsaker til at man til tider føler mangel på motivasjon.

Noen ganger henger det sammen med trivsel eller mangel på mestring.
Da bør du snakke med faglig leder/instruktør på arbeidsplassen din. Hen kan hjelpe deg både med det faglige og å finne din plass i det sosiale miljøet.

Det kan også henge sammen med hvordan du har det ellers i livet.
Ofte hjelper det da å bare snakke om det med en venn, kollega, forelder eller andre som er nevnt på denne siden, for å sortere litt i hodet og få overblikk. Mange ganger er det ikke så mye som skal til før man kommer ut av "startgropa".

Men andre ganger kan det henge sammen med fysisk eller psykisk sykdom.
Da er det gjerne fastlegen din du bør kontakte for å få hjelp til å finne årsaken. Fastleger kan også være gode støttespillere med teknikker for å endre tankesett, om det er det som skal til for å hjelpe deg videre. Ellers kan de også henvise deg videre til andre hjelpeinstanser, om du trenger det.

Dersom du ikke ønsker å oppsøke fastlege kan du også ta kontakt med helsestasjon for ungdom i din hjemkommune. Dette er gratis, og de kan gi deg gode tips og råd som passer for din situasjon. Ofte har de også en lege ansatt.

I alle tilfeller...
I fylkeskommunen er det også flere støttespillere som har i oppgave å veilede lærlinger og lærekandidater i bedrift. Du kan snakke med helserådgiver, fagrådgiver for ditt programområde, med karriereveiledere eller opplæringskontoret ditt. På denne siden finner du kontaktinformasjon til disse.

Det kan også være nyttig å av og til minne deg selv på målet med lærlingtiden, årsakene til at du valgte faget og de langvarige gevinstene ved å gjennomføre på en god måte🙂

Les mer om manglende motivasjon på nettsiden Er du skolelei?
Her er også tre tips til å motivere deg selv.

Jeg har fått tilbakemelding om at jeg viser for lite engasjement/tar for lite ansvar på jobb. Hva gjør jeg?

Det er noen ganger vanskelig å vite hva man kan eller ikke kan gjøre på en arbeidsplass, og det kan være lett å bli litt passiv. Det er å fint at du ønsker å se på hva du kan gjøre for å bidra mer!

Snakk gjerne først med faglig leder/instruktør. Dere kan sammen finne ut av hva bedriften og kollegaer ønsker og forventer av deg, og på hvilke områder det kan være "lov" for deg å ta initiativ selv.

Du kan også snakke med helserådgiver, fagrådgiver, karriereveileder eller opplæringskontoret ditt, som alle har god erfaring og mange tips i slike situasjoner. På denne siden finner du kontaktinformasjon til disse.

Jeg trives ikke på arbeidsplassen. Hvilke alternativer har jeg?

Dersom du ikke har det bra på arbeidsplassen er det viktig at du tar kontakt med noen for å snakke  om hvorfor og hvilke alternativer som finnes for deg. 

Du kan snakke med helserådgiver, fagrådgiver, karriereveileder eller opplæringskontoret ditt. På denne siden finner du kontaktinformasjon til disse.

Mobbing og konflikter

For deg som lærling er det arbeidsmiljølovens regler som gjelder, i tillegg til opplæringsloven i noen tilfeller.

Uønskede opplevelser på jobb. Hvem kan jeg snakke med?

Hvis du blir utsatt for mobbing, trakassering eller andre uønskede hendelser på arbeidsplassen, er det viktig at du sier i fra til noen du stoler på og som kan hjelpe deg til å melde fra videre.

Det er flere du kan kontakte for å få hjelp og råd, og det trenger ikke være noen i bedriften i første omgang. Du kan snakke med elev-, lærling og mobbeombudet, helserådgiver eller fagrådgiver i ditt programområde. På denne siden finner du kontaktinformasjon til disse.

Du kan lese mer om mobbing og dine rettigheter på Utdanningsdirektoratets nettsider.

ung.no finner du også masse informasjon og gode råd.

Konflikter på jobb. Hva kan jeg gjøre?

Konflikter oppstår ofte gjennom misforståelser, og det er viktig å ta tak i konfliktene før de blir for store.

Dersom det oppstår konflikter i løpet av læretiden skal det kalles inn til et møte der du som lærling, fagopplæring og bedriften møtes for å snakke sammen. Målet med møtet er alltid å finne en løsning som bidrar til at du fullfører din opplæring.

Ta kontakt med din faglige leder, veileder i lærebedriften eller fagrådgiver i ditt programområde.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ser noen på arbeidsplassen som sliter?

For den som har det vanskelig kan det ofte bety mye bare at noen bryr seg. Spør gjerne om hvordan det går og hvordan de har det, så de opplever at de kan dele det vanskelige, om de vil.

Å bry seg om hverandre er viktig, ikke bare for den som går gjennom en vanskelig periode, men også for deg som står utenfor. Det er vondt å se at noen sliter, og om du er bekymret for andre så kan det også ha innvirkning på deg.

Dersom du syns det er utfordrende å ta kontakt med noen på arbeidsplassen, anbefaler vi at du snakker med helserådgiver. Sammen kan dere finne ut av hvordan du best mulig kan støtte kollegaen din.

ung.no finner også god informasjon om hvordan du kan hjelpe en som har det vanskelig.

Hvem er en mobber?

Publisert: 23.06.2022 Oppdatert: 28.12.2022 kl.13:53

Elev- og lærlingombud

Geir Eidsvåg
geir.eidsvaag@vtfk.no
Mobil: 481 79 742

Kontor på fylkeshuset i Tønsberg, tlf. 35 91 70 00

Magnus Bekkevold
magnus.bekkevold@vtfk.no
Mobil: 467 91 845

Kontor på fylkeshuset i Skien, tlf. 35 91 70 00

Elev- og lærlingombudet på Facebook

 

Kontakt Fagopplæring

E-post: fagopplaring@telemarkfylke.no

Telefon: 35 91 70 00

Hvem jobber i fagopplæringen?

Andre instanser som kan hjelpe deg

Samlet oversikt over andre instanser