Informasjonsvideo

Se en videopresentasjon av tilbudet ved Talenthuset i Skien

Målet med Talenthuset er at ungdom fra 16-29 år skal få en helhetlig oppfølging ut fra deres behov. 

Talenthuset skal bidra til at flere fullfører videregående opplæring og skaper grunnlag for aktiv deltakelse i samfunnslivet og varig tilknytning til arbeidslivet.

 

Publisert: 24.11.2022 Oppdatert: 24.11.2022 kl.10:24