Idrett, friluftsliv og frivillighet

Bilde av mann på Gaustadtoppen.
Telemark har et geografisk mangfold som gir gode muligheter til å drive og tilrettelegge for mange ulike aktiviteter på fjellet, langs kysten og i innlandet både sommer- og vinterstid. Tilgangen til friluftsområder er gjennomgående god, og fylket inneholder over 151 statlig sikrede friluftsområder. Regionen har stolte idrettstradisjoner. Frivillighet er en viktig drivkraft for å løse utfordringer knyttet til folkehelse, integrering, kultur og opplæring i regionen.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården