Kultur

En man spiller gitar og synger.
Telemark har et mangfoldig kulturliv med høy deltakelse og aktivitet. Telemark har viktige kulturinstitusjoner, festivaler, nasjonale visningsarenaer og arrangementer som gjør livet rikere for innbyggerne. Kulturlivet trekker nasjonalt og internasjonalt publikum, og er med på å øke verdiskaping og attraktivitet i fylket.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården