Tilbud til barneskoler/SFO

I opplæringsloven §9 A-2 står det at "Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring". I følge folkehelselovens §20 skal fylkeskommunen fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler de er tillagt. God helse og trivsel bidrar til gode undervisnings- og læringsforhold. Velg tema til venstre og se de ulike tilbudene som tilbys til barneskoler og skolefritidsordninger.
Foto: www.mostphotos.com

Fysisk aktivitet og friluftsliv

Aktiv365- morgendagens ildsjeler

Aktiv365 er en aktivitetslederutdanning for elever i barne- og ungdomsskolen. Utdanningsprogrammet gjelder for opptil 10 utvalgte aktivitetsledere på hver skole. Gjennom ulike kurs i løpet av skoleåret tilegner aktivitetslederne seg kunnskap og erfaring i grunnleggende aktivitetsledelse med vekt på lavterskelaktivitet. 

 • Kostnad: 10 000,- i egenandel per. skole. Inkluderer kurs, kompetansetiltak, materiell og samlinger
 • Periode: ved skolestart og gjennom skoleåret
 • Påmelding for skoleåret 2024/2025: fredag 24. mai 2024

Aktivitetslederne bidrar med tilrettelegging, motivering og gjennomføring av aktivitet og lek på egen skole. Å rette oppmerksomhet mot økt aktivitet, trivsel og inkludering på skolen og i SFO, i regi av utdannede aktivitetsledere, har vist seg å ha god effekt. Aktiv365 bidrar også til å knytte aktivitetslederne opp mot lokale idrettslag der de kan utøve sin aktivitetslederrolle i ulike verv/trenerroller i idretten. 

Les mer om Aktiv365 på www.idrettsforbundet.no

Kontakt: Karoline Marie Tveiten Riis, prosjektleder Aktiv365, karoline.riis@idrettsforbundet.no, 970 35 171  

Hvordan tilrettelegge for fysisk aktivitet hos barn med funksjonsnedsettelser?

Vestfold og Telemark idrettskrets kan bidra til at flere barn kan prøve en idrettsaktivitet de ikke har tenkt at var aktuelt for dem, ved å arrangere en Kom-og-prøv-dag på skolen. Sammen med lokale idrettslag kan de arrangere en aktivitetsdag for elever med funksjonsnedsettelser på skolen. Aktiviteten kan skje både innendørs og/eller utendørs. Dette kan også gjøres i samarbeid med flere skoler i kommunen. 

For å gi ansatte i skolen mer trygghet på hvordan tilrettelegge i fysisk aktivitet for barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser, kan idrettskretsen også arrangere Tilrettelegging paraidrettskurs på skolen. 

 • Kostnad: Gratis for skoler i Telemark
 • Periode: Fortløpende

Les mer om tilbudene på www.idrettsforbundet.no 

Kontakt: Anne Katrine Aas, Vestfold og Telemark idrettskrets, AnneKatrine.Aas@idrettsforbundet.no, 918 69 036

DNT-skolen: ulike kurs for skoler og skolefritidsordninger

DNT-skolen består av ulike kurs som skoler og skolefritidsordninger kan velge mellom, ut fra behovet hver enkelt har. 

 • UT med SFO

Bruk av friluftsliv på skolefritidsordningen gir bedre trivsel, bedre sosialt miljø og bedre fysisk og psykisk helse.

Så hvordan kan SFO-ansatte skape mer uteaktivitet i skolefritidsordningen? Kurset gir tips og inspirasjon til hvordan de ansatte kan skape mer utetid med læring, lek og mening på skolefritidsordningen.

 • Aktivt uteliv i skolen- friluftskurs for lærere

Bruk av friluftsliv i skolen er bra for trivsel, det sosiale miljøet og fysisk og psykisk helse. Ønsker du å bli inspireret til å ta med barna ut i naturen?

DNT kommer til din skole og holder friluftskurs for personalet.

Alle kurstilbudene er gratis for skoler og skolefritidsordninger i Telemark og gjennomføres på forespørsel. 

Ønsker din skole/SFO ett eller flere kurs fra DNT-skolen? Ta kontakt med Frank Bjerkan, fagansvarlig skole og barnehage, frank.bjerkan@dnt.no, 932 41 329

Aktivitetslederkurs for SFO-ansatte

Som ansatt i SFO har du mulighet til å bidra til barns aktivitetsvaner. Et godt møte med lek og aktivitet har mye å si for hvor aktive barn er og blir i oppveksten. Aktivitetslederkurs for SFO-ansatte hjelper deg til å bli en god aktivitetsleder som sikrer barnas aktivitetsglede.

Kurset tar utgangspunkt i NIF's standardkurs for trenere med lite eller ingen erfaring med trenerrollen eller aktivitetsledelse for barn.

Kursets læringsmål er i all hovedsak barns utvikling i aktivitet, organisering av hensiktsmessig aktivitet og forslag til aktiviteter og leker som får alle med og som er enkle å lede for deg som aktivitetsleder. Kursets innhold skal kunne brukes direkte inn i SFO-hverdagen og sørge for flere og bedre aktivitetsopplevelser for barna.

 • Kostnad:
  • 10-25 deltakere: 5000 kroner
  • 25 + deltakere: 10000 kroner
  • I tillegg kommer eventuell leie av lokaler (gymsal) og bevertning.
 • Periode: Når det passer den enkelte SFO best. Det anbefales å bruke skolens planleggingsdag.

Det oppfordres til at flere skoler eller hele kommuner samarbeider om å få til dette kurset.

Kontakt: Line Berre Paulsen, Vestfold og Telemark idrettskrets, lineberre.paulsen@idrettsforbundet.no, 997 85 997 

Tilrettelagte hytter for barnehager og skoler

Bruk av friluftsliv i barnehagen gir mer variasjon og er bra for trivsel og fysisk og psykisk helse. Den norske turistforening (DNT) tilbyr utleie av tilrettelagte hytter med fine uteområder som barnehager kan benytte seg av.

 • Sildevika i Telemarksskjærgården
  • Periode: April-september
 • Flekkerhytta aktivitetssenter
  • Periode: Hele året
 • Kalhovd turisthytte
  • Pris og opphold på forespørsel
 • Øitangen

For hvem? Alle skoler i Telemark. Øitangen er åpen for alle kommuner i hele Norge.

Kontakt: Tursenteret på telefon 35 53 25 55, for pris og booking. 

Læring i friluft - Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund ønsker å gi elever et riktig bilde av norske friluftstradisjoner. Dette er en skoledag utenom det vanlige med naturen som læringsarena. Alle opplegg er knyttet opp mot mål i læreplanen.

 • Kostnad: Etter avtale
 • Periode: Fortløpende
 • For hvem? Skoler i Telemark

Aktivitetene kan være alt fra fisketur, temadager om jakt og fangst eller mat på bål. Elevene får opplæring i bruk av naturen og innblikk i tradisjonell jakt og fiske i ferskvann og saltvann.

Kontakt: Bjørn Erik Lauritzen, Fylkessekretær Norges Jeger- og Fiskerforbund Telemark, telemark@njff.no, 916 12 804

Læring i friluft - Grenland friluftsråd

Grenland friluftsråd er et interkommunalt samarbeid som jobber for å fremme og tilrettelegge for økt friluftsliv.

Læring i friluft skal legge til rette for mer og bedre uteaktivitet i barnehage, skole og SFO. Opplegget er svært relevant med tanke på fagfornyelsens overordnede del, og vil være et verktøy for å bruke naturen som læringsarena.

Grenland friluftsråd tilbyr undervisningsidéer og læringsopplegg samt kurs og kompetanseheving i uteundervisning og bruk av naturen og nærområdene i undervisningen.

 • Kostnad: Friluftsrådets tilbud er gratis for medlemskommuner (Bamble, Drangedal, Porsgrunn, Siljan og Skien). Andre kommuner i fylket kan ta kontakt og avtale pris ut fra behovet.
 • Periode: Fortløpende
 • For hvem? Primært medlemskommunene. Andre kommuner kan ta kontakt ved behov.

Informasjon om kurs oppdateres fortløpende.

Kontakt: Magnus Ripegutu Vike, prosjektleder Læring i friluft, magnus.vike@friluftsrad.no, 934 63 068

Tilskudd til nærmiljøanlegg

Spillemidler er en viktig finansieringskilde for å etablere nye aktivitetsanlegg i og utenfor skolegården. En kreativ og inspirerende skolegård kan stimulere til fysisk aktivitet for elevene.

 • Søknadsfrist: På høsten, varierer fra kommune til kommune (vanligvis medio 1. oktober)

Det kan søkes om spillemidler til nærmiljøanlegg for inntil 50 prosent av anleggskostnadene, maks 300 000 kroner per aktivitetsanlegg. Det kan søkes om spillemidler til flere aktivitetsanlegg i samme område. Øvrig finansering kan være dugnad, egenkapital, egeninnsats fra kommunalt tilsatte, kommunale midler og gaver fra banker, stiftelser eller lignende.

Les mer om spillemidler og finn kontaktperson i din kommune på vår nettside 

Les mer om spillemidler og se søknadsskjema på www.anleggsregisteret.no

Kontakt til fylkeskommunale saksbehandlere:

Kosthold

Fiskesprell for skolefritidsordning (SFO)

Det er viktig at mattilbudet på SFO er næringsrikt og variert. Fiskesprellkurs for ansatte i skolefritidsordningen er et bidrag til å følge opp myndighetenes retningslinjer for mat og måltider i barneskole og SFO. Vi har ulike kurstilbud som du kan lese om under. 

Trinn 1 - for SFO-ansatte  

Hvorfor er det sunt å spise sjømat? Hvorfor er det viktig at SFO'er legger til rette for gode vaner, og hvordan kan dette gjøres? Hvordan kan vi bruke matlaging som en del av den pedagogiske aktiviteten?

 • Kostnad: Gratis 
 • Periode: Fortløpende 

Svært mange barn går på SFO og spiser mange av sine måltider her. Da er det viktig hva som serveres. Et variert og næringsrikt kosthold er viktig for barnas helse, og for læringsutbyttet. Et kosthold som følger retningslinjene for mat og måltider i barneskole og skolefritidsordning bør forankres i SFO's egen plan og gjerne også i planer for skolesektoren i kommunen.

Kurset inneholder teori om ernæring generelt og om fisk og sjømat spesielt. Matlaging som pedagogisk aktivitet blir vektlagt. Praktisk matlaging i grupper. Kurset tilbys lokalt på SFO/i kommunen og er tenkt som et heldagskurs, men tilbys også som kveldskurs over to kvelder.

Kurset arrangeres i samarbeid med Den norske turistforening (DNT).

Les mer om kursets teoretiske del og kurset praktiske del på Fiskesprell sine nettsider.

Kontakt:

Trinn 2 - for SFO-ansatte

Barn i SFO er mye på tur. Dette gir muligheter for andre mat- og måltidsopplevelser enn det tradisjonelle innemåltidet. På kurset lærer dere ulike måter å tilberede mat i friluft på, og vil få inspirasjon til å bruke sjømat på tur. En materiellpakke med oppskrifter tilpasset SFO følger med.

 • Kostnad: Gratis 
 • Periode: Fortløpende 

Dette kurset anbefales for SFO'er som har gjennomført trinn 1 kurs. På dette kurset vil SFO-ansatte få teoretisk påfyll og inspirasjon og tips til å bruke matlaging som pedagogisk aktivitet. 

Kurset gjennomføres delvis inne og ute, og tilbys lokalt på SFO/i kommunen og er tenkt som et heldagskurs, men tilbys også som kveldskurs over to kvelder. 

Kurset arrangeres i samarbeid med Den norske turistforening (DNT).

Les mer om kursets teoretiske del og kursets praktiske del på Fiskesprell sine nettsider. 

Kontakt: 

Foreldrearrangement med Fiskesprell

Siden 2012 har sjømatkonsumet falt med 46 % blant de under 34 år. Ved å dele opplevelsene sammen med foreldre spres sjømatgleden også inn i hjemmet.

Fiskesprell inviterer SFO'er til å søke om råvarestøtte til foreldrearrangement. Etter at SFO har deltatt på Fiskesprellkurs kan det søkes om økonomisk støtte til innkjøp av råvarer til arrangement der det tilberedes og serveres sjømat til foreldre/foresatte. 

Maten må tilberedes på SFO og elevene må involveres. Søknaden fylles ut og sendes til Fiskesprell i forkant av arrangementet. En liten rapport fra arrangementet må sendes i etterkant sammen med kvittering for råvarene for å få utbetalt støtten. 

Les mer om tilbudet og hvordan du kan søke støtte på Fiskesprell sine nettsider.

Kollegainspirasjon med Fiskesprell

Har du deltatt på Fiskesprellkurs og ivrer etter å dele ny kunnskap og boblende engasjement med dine kollegaer? Da kan du søke om råvarestøtte fra Fiskesprell til et kollegamøte med tilberedning av sjømat. 

Målet med alle aktivitetene i Fiskesprell er å legge til rette for at barn og unge skal spise mer sjømat. Dette gjør vi ved å motivere og inspirere voksne som har ansvar for barn og unges kosthold, og barna og de unge selv, til å tilberede sjømat som vi vet at barn og unge liker.

Hensikten med ordningen er å spre kunnskap og inspirasjon i personalgruppen, og bidra til en bedre forankring av Fiskesprell på SFO.

Les mer om tilbudet og hvordan du kan søke støtte på Fiskesprell sine nettsider.

Matjungelen SFO

Matjungelen et et nasjonalt og gratis aktivitetsprogram for SFO der elevene kan utforske en jungel av mat og oppleve matglede i fellesskap. Matjungelen inneholder blant annet aktivitetsopplegg som involverer elevene, kompetanseheving for ansatte og et variert utvalg av oppskrifter, inspirasjon og verktøy til arbeidet ed mat og måltider.

I Matjungelen kan elevene utforske, leke og lære om mat som er bra for kroppen og kloden

Tannhelseundervisning i barneskolen

Tannhelsetjenesten har utarbeidet et eget undervisningsopplegg for 4. klasse. Barn kan begynne å ha ansvar for egen tannpuss fra tiårsalder. Tannhelsetjenesten vil derfor sikre at alle barn får pusseundervisning i barneskole. Det tilbys derfor at en tannpleier kommer til skolen og har tannpussopplæring for elevene i 4. klasse, samt samtale om koshold.

De kan også delta på foreldremøter med tannhelserelatert informasjon. Det gratis for skolene å få besøk.

Ta kontakt med din nærmeste offentlige tannklinikk for å avtale tidspunkt.

Skolefrukt til elevene - flere muligheter

Skolefrukt er et verktøy for å oppfylle deler av myndighetenes anbefalinger for mat og måltider i skolen. Alle norske grunnskoler har tilbud om abonnementsordningen Skolefrukt. Elevene får en frisk frukt eller grønnsak hver dag.

Staten subsidierer Skolefrukt med kr. 1,50 pr. frukt og grønnsak som er 1/3 av prisen til leverandør. Skolefrukt kan enten være foreldrebetalt ordning eller at skolen oppretter felles bestilling som blir betalt av kommunen, skolen, FAU eller andre.

Formålet er å stimulere til økt inntak av frukt og grønnsaker blant grunnskoleelever, i tråd med myndighetenes kostråd. Frukt på skolen er et bidrag til gode kostvaner som er viktig for helsa på kort og lang sikt.

Les mer om skolefruktordningen

Kontakt: Skolefrukt, post@skolefrukt.no, 815 20 123

Råvarestøtte og undervisningsmateriell fra Fiskesprell

Råvarestøtte og undervisningsmateriell skal bidra til å sette sjømat på timeplanen i mat og helsefaget på mellomtrinnet og ungdomstrinnet på skoler som har praktisk undervisning. Hver skole kan hvert skoleår melde på ett klassetrinn på 5.-7. trinn og ett på 8.- 10. trinn.

Fra og med skoleåret 2020/2021 består undervisningsmateriellet av en lærerveiledning og en kokebok til elevene, og er basert på den nye læreplanen i mat og helse. Gjennom fagstoff, oppgaver og oppskrifter dekkes de fleste kompetansemål i faget. For mellomtrinnet kan skolene bestille kokebok i klassesett til kjøkkenet (et hefte per fire elever), mens på ungdomstrinnet er det mulig å bestille en egen kokebok til hver elev.

 • Kostnad: Gratis
 • Periode: Skolene melder seg på hvert skoleår. Påmeldingsperiode fra juni til desember.

Les mer om tilbudet og om hvordan du kan søke støtte og undervisningsmateriell på Fiskesprell sine nettsider.

Kontakt: Anna Reibo Jentoft, nasjonal leder i Fiskesprell, arj@seafood.no, 476 09 181

Sjømat i utekjøkkenet - for lærere

Fiskesprell inviterer alle som underviser i kroppsøving, mat og helse, naturfag, matematikk, valgfag og de som jobber med uteskole til en inspirerende kursdag om hvordan matlaging kan inngå som en del av undervisningsopplegg i uteskolen.

 • Kostnad: Gratis
 • Periode: Etter avtale

Kurset er lagt opp med en tilpasset teoridel som dreier seg om hvorfor og hvordan du som lærer kan gi elevene gode matopplevelser på tur, samtidig som et opplegg med utemat kan dekke læreplanmål i ulike fag. I den praktiske delen vil du få innføring i det å lage matlagingsbål, og tilberede varierte sjømatretter i friluft. Dette kurset er også en del av Liv og røre.

Kontakt: Anna Reibo Jentoft, nasjonal leder i Fiskesprell, arj@seafood.no, 476 09 181

#kokkesprell - en leken oppskriftskonkurranse

Kokkesprell er en leken oppskriftskonkurranse for alle elever på mellom- og ungdomstrinnet, hvor elevene står for oppskriftene. Konkurransen kan for eksempel knyttes opp mot faget mat og helse.

Alle elever i grunnskolen inviteres til å komponere sin helt egen sjømatrett med grønnsaker og annet tilbehør- akkurat slik de liker den best. For å gi rom for innkjøp av de ekstra gode råvarene, tilbys alle deltakende klasser en egen konkurransestøtte på kroner 40,- per elev. Støtten utbetales etter at Fiskesprell har mottatt bidraget til konkurransen.

Vinnerklassen får 10 000 kroner til klassekassen og et besøk fra Fiskesprell. De tar med seg de herligste råvarer og en dyktig kokk, og steller i stand en ordentlig sjømatfest for klassen og foresatte. Festen vil bli arrangert før sommerferien, i samarbeid med skolen. 

Opplegget kan gjennomføres på to til fire uker. Skolen bestemmer selv når dere vil starte, men frist for å sende inn favorittoppskriften er innen 1. april 2024 kl. 23.45. 

Les mer om konkurransen og hvordan du leverer ditt bidrag. 

Psykisk helse og læringsmiljø

Zippys venner, Eples venner og Passport

Elever må trives og ha det bra på skolen for å lære. Voksne for barn har lang erfaring med opplæring, veiledning og implementering av skoletiltak for å styrke psykisk helse, inkludering og livsmestring gjennom hele skoleløpet. Sammen sørger vi for at kommuner og skoler har kompetanse og verktøy for å jobbe systematisk med å sikre et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Skoletiltakene våre bygger på det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring i overordnet del av læreplanen. 

Zippys venner (1.-2.trinn), Eples venner (3.-4.trinn) og Passport (5.-7.trinn) er livsmestringsprogram, basert på de samme prinsippene og samme metodikk og teorigrunnlag, som gir elevene redskaper til å identifisere, snakke om og håndtere følelser, øvelse i å mestre vanskelige situasjoner og å støtte hverandre, gjennom systematisk arbeid over tid. 

Gjennom programmene får skolene: 

 • verktøy for å jobbe med den overordnede delen og folkehelse og livsmestring i de nye læreplanene
 • økt kompetanse på psykisk helse, livsmestring og inkludering blant de ansatte
 • styrket relasjonen mellom elever og mellom elever og ansatte
 • et verktøy for å styrke barnas sosiale og emosjonelle kompetanse
 • bedre klassemiljø og mindre mobbing 

Lærere, skoleledere, SFO-ansatte, helsesykepleiere og ansatte i PPT får praktiske og anvendelige verktøy gjennom Zippys venner, Eples venner og Passport. 

 • Kostnad: Gratis
 • Periode: Ta kontakt for informasjon om kurs

Forskning i Norge viser at programmene gir økt mestring, bedre faglig fungering, bedre klassemiljø og mindre mobbing.

Les mer om programmene her

Kontakt: Marita Gallefoss, fagkoordinator i Zippys venner, Eples venner og Passport i Voksne for barn, marita.gallefoss@vfb.no, 930 10 050

Traumekurs for ansatte i skolen

Fra høsten 2021 arrangeres traumekurs for ansatte i skolen. Kurset har en tidsramme på tre klokketimer med følgende målsetning:

 • gi skoleansatte større forståelse av hva traumer er og hvordan traumatiske reaksjoner kan arte seg
 • gjøre skoleansatte bedre rustet til å fange opp mulige traumesymptomer
 • gi skoleansatte større trygghet knyttet til hva de selv kan gjøre overfor traumatiserte barn/ungdom

Kurset er gratis og tilbys både til grunnskole, SFO/AKS og videregående skole.

Les mer om traumekurs for ansatte i skolen her

Kontakt: Espen Hansen, teamleder i VIP Psykisk helse i skolen, barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. Klinikk for psykisk helse og rus - Vestre Viken, vip@vestreviken.no, 995 72 518

Skilsmissegrupper i barnehager og skoler

Omkring 25 000 barn og unge opplever årlig at foreldrene går fra hverandre. Skilsmisse/samlivsbrudd er kanskje den største sorgen mange barn vil oppleve. Å delta i gruppe gir dem en mulighet til å snakke om samlivsbruddet med andre barn eller ungdom i samme situasjon, og med noen andre voksne enn foreldrene. Det gjør dem bedre rustet til å møte utfordringene de møter i hverdagen.

Voksne for barn tilbyr veiledningspakker og kurs for å starte opp og drifte skilsmissegrupper for barn/unge i barnehager og skoler. Programmet ønsker å møte barn og ungdoms behov på deres premisser og på deres egne arenaer når foreldrene går fra hverandre.

 • Kostnad: 15 000 kroner for dagskurset "Hvordan drive skilsmissegrupper?". Dekker inntil 30 deltakere. Reise og eventuell overnatting kommer i tillegg.
 • Periode: Fortløpende

Om ønskelig tilbys også kurset digitalt.

Les mer om kurset på Voksne for barn sine nettsider

Kontakt: Heidi Fossen, kurskoordinator i Voksne for barn, heidi.fossen@vfb.no, 907 65 980

Tobakk og rus

Er du bekymret for et barn? Trenger du kunnskap om hvordan du kan snakke med barn og foresatte?

Alle som er i posisjon til å oppdage et begynnende problem hos et barn, har et ansvar for å se barnet og å gjøre noe med bekymringen. Derfor er det viktig at fagpersoner i barnehager og skoler tør å snakke med barn om vanskelige temaer som rus, vold og psykisk helse. Ofte venter voksne alt for lenge med å erkjenne at et barn ikke klarer å mestre hverdagen. Det kan også oppleves krevende og vanskelig å skulle snakke med barna selv.

Kompetansesenter Rus Region Sør (KoRus-Sør) kan gi råd og hjelp til hvordan en samtale med barn og foresatte i barnehager og skoler kan gjennomføres.

 • Kostnad: Gratis
 • Periode: Avtales etter forespørsel

Opplæringstilbudet er for alle som arbeider med barn i Telemark.

Følgende kurstilbud tilbys:

Kurset tilpasses den enkeltes behov på bestilling.

Kontakt: Merete Haugen, spesialrådgiver KoRus-Sør, merete.haugen@korus-sor.no, 922 32 570 eller Anne-Kristin Imenes, seniorrådgivr KoRus-Sør, anne-kristin.imenes@korus-sor.no, 907 55 410

Publisert: 18.06.2019 Oppdatert: 10.05.2024 kl.15:16