Tilbud til ungdomsskoler

I opplæringsloven §9 A-2 står det at "Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring". I følge folkehelselovens §20 skal fylkeskommunen fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler de er tillagt. God helse og trivsel bidrar til gode undervisnings- og læringsforhold. Velg tema til venstre og se de ulike tilbudene som tilbys til ungdomsskoler.
Foto: www.mostphotos.com

Fysisk aktivitet og friluftsliv

OPPTUR - den nasjonale turdagen for alle landets 8. klassinger

Aktivitetsnivået hos norske ungdommer ligger under nasjonale anbefalinger. Bruk av friluftsliv i skolen er bra for trivsel, det sosiale miljøet og fysisk og psykisk helse.

Hvert år deltar 35 000 elever på OPPTUR. I Telemark arrangeres det arrangementer på flere ulike steder.

 • Kostnad: Gratis
 • Periode: dato for 2024 kommer

Les mer om OPPTUR på DNT sine nettsider

Kontakt:

Hvordan tilrettelegge for fysisk aktivitet hos barn med funksjonsnedsettelser?

Vestfold og Telemark idrettskrets kan bidra til at flere barn kan prøve en idrettsaktivitet de ikke har tenkt at var aktuelt for dem, ved å arrangere en Kom-og-prøv-dag på skolen. Sammen med lokale idrettslag kan de arrangere en aktivitetsdag for elever med funksjonsnedsettelser på skolen. Aktiviteten kan skje både innendørs og/eller utendørs. Dette kan også gjøres i samarbeid med flere skoler i kommunen. 

For å gi ansatte i skolen mer trygghet på hvordan tilrettelegge i fysisk aktivitet for barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser, kan idrettskretsen også arrangere Tilrettelegging paraidrettskurs på skolen. 

Kostnad: Gratis for skoler i Telemark

Periode: Fortløpende

Les mer om tilbudene på www.idrettsforbundet.no 

Kontakt: Anne Katrine Aas, Vestfold og Telemark idrettskrets, AnneKatrine.Aas@idrettsforbundet.no, 918 69 036

Aktiv365- morgendagens ildsjeler

Aktiv365 er en aktivitetslederutdanning for elever i barne- og ungdomsskolen. Utdanningsprogrammet gjelder for opptil 10 utvalgte aktivitetsledere på hver skole. Gjennom ulike kurs i løpet av skoleåret tilegner aktivitetslederne seg kunnskap og erfaring i grunnleggende aktivitetsledelse med vekt på lavterskelaktivitet. 

 • Kostnad: 10 000,- i egenandel per. skole. Inkluderer kurs, kompetansetiltak, materiell og samlinger
 • Periode: ved skolestart og gjennom skoleåret
 • Påmelding for skoleåret 2024/2025: fredag 24. mai 2024

Aktivitetslederne bidrar med tilrettelegging, motivering og gjennomføring av aktivitet og lek på egen skole. Å rette oppmerksomhet mot økt aktivitet, trivsel og inkludering på skolen og i SFO, i regi av utdannede aktivitetsledere, har vist seg å ha god effekt. Aktiv365 bidrar også til å knytte aktivitetslederne opp mot lokale idrettslag der de kan utøve sin aktivitetslederrolle i ulike verv/trenerroller i idretten. 

Les mer om Aktiv365 på www.idrettsforbundet.no

Kontakt: Karoline Marie Tveiten Riis, prosjektleder Aktiv365, karoline.riis@idrettsforbundet.no, 970 35 171  

Tilrettelagte hytter for barnehager og skoler

Bruk av friluftsliv i barnehagen gir mer variasjon og er bra for trivsel og fysisk og psykisk helse. Den norske turistforening (DNT) tilbyr utleie av tilrettelagte hytter med fine uteområder som barnehager kan benytte seg av.

 • Sildevika i Telemarksskjærgården
  • Periode: April-september
 • Flekkerhytta aktivitetssenter
  • Periode: Hele året
 • Kalhovd turisthytte
  • Pris og opphold på forespørsel
 • Øitangen

For hvem? Alle skoler i Telemark. Øitangen er åpen for alle kommuner i hele Norge.

Kontakt: Tursenteret på telefon 35 53 25 55, for pris og booking.  

Læring i friluft - Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger -og Fiskerforbund ønsker å gi elever et riktig bilde av norske friluftstradisjoner. Dette er en skoledag utenom det vanlige med naturen som læringsarena. Alle opplegg er knyttet opp mot mål i læreplanen.

 • Kostnad: Etter avtale
 • Periode: Fortløpende
 • For hvem? Alle skoler i kommuner i Telemark

Aktivitetene kan være alt fra fisketur, temadager om jakt og fangst eller mat på bål. Elevene får opplæring i bruk av naturen og innblikk i tradisjonell jakt og fiske i ferskvann og saltvann.

Kontakt: Bjørn Erik Lauritzen, Fylkessekretær Norges Jeger- og Fiskerforbund Telemark, telemark@njff.no, 916 12 804

DNT- skolen

Aktivt uteliv i skolen - friluftskurs for lærere

Bruk av friluftsliv i skolen er bra for trivsel, det sosiale miljøet og fysisk og psykisk helse. Ønsker du å bli inspirert til å ta med barna ut i naturen?

Den norske turistforening (DNT) kommer til din skole og holder friluftskurs for personalet.

 • Kostnad: På forespørsel
 • Periode: Fortløpende
 • For hvem? Skoler i Telemark

Kontakt: Frank Bjerkan, fagansvarlig skole og barnehage, frank.bjerkan@dnt.no, 932 41 329 

Læring i friluft - Grenland friluftsråd

Grenland friluftsråd er et interkommunalt samarbeid som jobber for å fremme og tilrettelegge for økt friluftsliv.

Læring i friluft skal legge til rette for mer og bedre uteaktivitet i barnehage, skole og SFO. Opplegget er svært relevant med tanke på fagfornyelsens overordnede del, og vil være et verktøy for å bruke naturen som læringsarena.

Grenland friluftsråd tilbyr undervisningsidéer og læringsopplegg samt kurs og kompetanseheving i uteundervisning og bruk av naturen og nærområdene i undervisningen.

 • Kostnad: Friluftsrådets tilbud er gratis for medlemskommuner (Bamble, Drangedal, Porsgrunn, Siljan og Skien). Andre kommuner i fylket kan ta kontakt og avtale pris ut fra behovet.
 • Periode: Fortløpende
 • For hvem? Primært medlemskommunene. Andre kommuner kan ta kontakt ved behov.

Informasjon om kurs oppdateres fortløpende.

Kontakt: Magnus Ripegutu Vike, prosjektleder Læring i friluft, magnus.vike@friluftsrad.no, 934 63 068

Tilskudd til nærmiljøanlegg

Spillemidler er en viktig finansieringskilde for å etablere nye aktivitetsanlegg i og utenfor skolegården. En kreativ og inspirerende skolegård kan stimulere til fysisk aktivitet for elevene.

 • Søknadsfrist: På høsten, varierer fra kommune til kommune (vanligvis medio 1. oktober)

Det kan søkes om spillemidler til nærmiljøanlegg for inntil 50 prosent av anleggskostnadene, maks 300 000 kroner per aktivitetsanlegg. Det kan søkes om spillemidler til flere aktivitetsanlegg i samme område. Øvrig finansering kan være dugnad, egenkapital, egeninnsats fra kommunalt tilsatte, kommunale midler og gaver fra banker, stiftelser eller lignende.

Les mer om spillemidler og finn kontaktperson i din kommune på vår nettside 

Les mer om spillemidler og se søknadsskjema på www.anleggsregisteret.no

Kontakt til fylkeskommunale saksbehandlere:

Kosthold

Sjømat i utekjøkkenet - et kurs for lærere

Fiskesprell inviterer alle som underviser i kroppsøving, mat og helse, naturfag, matematikk, valgfag og de som jobber med uteskole til en inspirerende kursdag om hvordan matlaging kan inngå som en del av undervisningsopplegg i uteskolen.

 • Kostnad: Gratis
 • Periode: Etter avtale

Kurset er lagt opp med en tilpasset teoridel som dreier seg om hvorfor og hvordan du som lærer kan gi elevene gode matopplevelser på tur, samtidig som et opplegg med utemat kan dekke læreplanmål i ulike fag. I den praktiske delen vil du få innføring i det å lage matlagingsbål, og tilberede varierte sjømatretter i friluft. Dette kurset er også en del av Liv og røre

Kontakt: Anna Reibo Jentoft, nasjonal leder i Fiskesprell, arj@seafood.no, 476 09 181

Råvarestøtte og undervisningsmateriell fra Fiskesprell

Råvarestøtte og undervisningsmateriell skal bidra til å sette sjømat på timeplanen i mat og helsefaget på mellomtrinnet og ungdomstrinnet på skoler som har praktisk undervisning. Hver skole kan hvert skoleår melde på ett klassetrinn på 5.-7. trinn og ett på 8.- 10. trinn.

Fra og med skoleåret 2020/2021 består undervisningsmateriellet av en lærerveiledning og en kokebok til elevene, og er basert på den nye læreplanen i mat og helse. Gjennom fagstoff, oppgaver og oppskrifter dekkes de fleste kompetansemål i faget. For mellomtrinnet kan skolene bestille kokebok i klassesett til kjøkkenet (et hefte per fire elever), mens på ungdomstrinnet er det mulig å bestille en egen kokebok til hver elev.

 • Kostnad: Gratis
 • Periode: Skolene melder seg på hvert skoleår. Påmeldingsperiode fra juni til desember.

Les mer om tilbudet og om hvordan du kan søke støtte og undervisningsmateriell på Fiskesprell sine nettsider.

Kontakt: Anna Reibo Jentoft, nasjonal leder i Fiskesprell, arj@seafood.no, 476 09 181 

Foreldrearrangement med Fiskesprell

Siden 2012 har sjømatkonsumet falt med 46 % blant de under 34 år. Ved å dele opplevelsene sammen med foreldre spres sjømatgleden også inn i hjemmet.

Fiskesprell inviterer SFO'er til å søke om råvarestøtte til foreldrearrangement. Etter at SFO har deltatt på Fiskesprellkurs kan det søkes om økonomisk støtte til innkjøp av råvarer til arrangement der det tilberedes og serveres sjømat til foreldre/foresatte. 

Maten må tilberedes på SFO og elevene må involveres. Søknaden fylles ut og sendes til Fiskesprell i forkant av arrangementet. En liten rapport fra arrangementet må sendes i etterkant sammen med kvittering for råvarene for å få utbetalt støtten. 

Les mer om tilbudet og hvordan du kan søke støtte på Fiskesprell sine nettsider.

Kollegainspirasjon med Fiskesprell

Har du deltatt på Fiskesprellkurs og ivrer etter å dele ny kunnskap og boblende engasjement med dine kollegaer? Da kan du søke om råvarestøtte fra Fiskesprell til et kollegamøte med tilberedning av sjømat. 

Målet med alle aktivitetene i Fiskesprell er å legge til rette for at barn og unge skal spise mer sjømat. Dette gjør vi ved å motivere og inspirere voksne som har ansvar for barn og unges kosthold, og barna og de unge selv- til å tilberede sjømat som vi vet at barn og unge liker.

Hensikten med ordningen er å spre kunnskap og inspirasjon i personalgruppen, og bidra til en bedre forankring av Fiskesprell på ungdomsskolen.

Les mer om tilbudet og hvordan du kan søke støtte på Fiskesprell sine nettsider.

Tannhelse - 8. klasse

Det skjer ofte en endring i kostholdsvaner ved overgang til ungdomsskole. Tannhelsetjenesten ser syreskader på tenner blant ungdom etter hyppig inntak av energidrikker, brus, saft og juice. Det tilbys derfor at en tannpleier kommer til skolen og har undervisningsopplegg for elever i 8. klasse.

 • Kostnad: Gratis
 • Periode: Fortløpende

Undervisningsopplegget har vekt på kostholdsinformasjon om søte og sure drikker, tobakk og snusbruk i relasjon til tannhelse.

Ta kontakt med din nærmeste offentlige tannklinikk for å avtale tidspunkt.

Skolefrukt til elevene - flere muligheter

Skolefrukt er et verktøy for å oppfylle deler av myndighetenes anbefalinger for mat og måltider i skolen. Alle norske grunnskoler har tilbud om abonnementsordningen Skolefrukt. Elevene får en frisk frukt eller grønnsak hver dag.

Staten subsidierer Skolefrukt med kr. 1,50 pr. frukt og grønnsak som er 1/3 av prisen til leverandør. Skolefrukt kan enten være foreldrebetalt ordning eller at skolen oppretter felles bestilling som blir betalt av kommunen, skolen, FAU eller andre.

Formålet å stimulere til økt inntak av frukt og grønnsaker blant grunnskoleelever, i tråd med myndighetenes kostråd. Frukt på skolen er et bidrag til gode kostvaner som er viktig for helsa på kort og lang sikt.

Les mer om skolefruktordningen

Kontakt: Skolefrukt, post@skolefrukt.no, 815 20 123

#kokkesprell - en leken oppskriftskonkurranse

Kokkesprell er en leken oppskriftskonkurranse for alle elever på mellom- og ungdomstrinnet, hvor elevene står for oppskriftene. Konkurransen kan for eksempel knyttes opp mot faget mat og helse.

Alle elever i grunnskolen inviteres til å komponere sin helt egen sjømatrett med grønnsaker og annet tilbehør- akkurat slik de liker den best. For å gi rom for innkjøp av de ekstra gode råvarene, tilbys alle deltakende klasser en egen konkurransestøtte på kroner 40,- per elev. Støtten utbetales etter at Fiskesprell har mottatt bidraget til konkurransen.

Vinnerklassen får 10 000 kroner til klassekassen og et besøk fra Fiskesprell. De tar med seg de herligste råvarer og en dyktig kokk, og steller i stand en ordentlig sjømatfest for klassen og foresatte. Festen vil bli arrangert før sommerferien, i samarbeid med skolen. 

Opplegget kan gjennomføres på to til fire uker. Skolen bestemmer selv når dere vil starte, men frist for å sende inn favorittoppskriften er innen 1. april 2024 kl. 23.45. 

Les mer om konkurransen og hvordan du leverer ditt bidrag. 

Psykisk helse og læringsmiljø

FLEXid

Flexibel identitet (FLEXid) er et bevisstgjøringskurs for unge som vokser opp mellom flere kulturer.

 • Periode: Fortløpende gjennom skoleåret
 • Kostnad: Gratis innføringskurs

Kurset retter oppmerksomheten mot identitet, tilhørighet og mulighetene som disse ungdommene har, snarere enn begrensningene.  

FLEXid legger vekt på det positive ved å være flerkulturell. Mange synes det er utfordrende å pendle mellom to eller flere kulturer og dette kan skape vanskeligheter på skole, i hjemmet og blant venner.

Kontakt: Gloria Leiyan, frivillighetskoordinator i Røde Kors, gloria.leiyan@redcross.no, 951 59 655

Drømmeskolen

Drømmeskolen er et skoleomfattende tiltak for å god psykisk helse, livsmestring og inkludering i ungdomsskole og videregående opplæring. Tiltaket skal etablere rammer for et trygt og godt skolemiljø gjennom blant annet å bruke elevene som ressurser i et systematisk arbeid for å fremme dette. Det gis opplæring i konkrete verktøy og metoder for arbeidet. Elevmentorer følger opp nye klasser og elever, og lager miljøskapende tiltak på skolen.

 • Kostnad: Gratis
 • Periode: Rekruttering fram til mars med oppstart påfølgende skoleår

Tiltaket er i tråd med overordnet del av læreplanen og det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring.

Les mer om Drømmeskolen på Voksne for barn sine nettsider

Kontakt: Nina Grindheim, faglig ansvarlig Voksne for barn, nina.grindheim@vfb.no, 934 33 667

VIP Makkerskap

VIP Makkerskap er et universalforebyggende program og et praktisk verktøy for bedre læringsmiljø knyttet til VIP Psykisk helse i skolen. VIP Makkerskap er strukturert og gjennomarbeidet som en del av det viktige arbeidet med psykisk helse på den enkelte skole.

Hovedmålsettingen med VIP Makkerskap er å skape et godt psykososialt læringsmiljø hvor elevene opplever trygghet og tilhørighet.

Delmål:

 • å fremme elevers psykiske helse, trivsel og læring 
 • å styrke elevers sosiale og relasjonelle kompetanse
 • en trygg og forutsigbar skolestart 
 • å etablere et godt klassemiljø tidlig 
 • at elevene skal bli kjent med de andre i klassen
 • å skape gode arbeidsrelasjoner som fremmer livsmestring i skolehverdagen

Det anbefales at skoler og lærere går gjennom en kort opplæring før de gjennomfører VIP Makkerskap for første gang. VIP Psykiske helse i skolen arrangerer lokale opplæringer for den enkelte skole. 

Skolene får årlig oppdatert materiell til bruk for gjennomføring av programmet. 

Les mer om VIP Makkerskap 

Kontakt: Espen Hansen, teamleder i VIP Psykisk helse i skolen, barne- og ungdomspsykriatisk avdeling. Klinikk for psykisk helse og rus - Vestre Viken, vip@vestreviken.no, 995 72 518 

Traumekurs for ansatte i skolen

Fra høsten 2021 arrangeres traumekurs for ansatte i skolen. Kurset har en tidsramme på tre klokketimer med følgende målsetning:

 • gi skoleansatte større forståelse av hva traumer er og hvordan traumatiske reaksjoner kan arte seg
 • gjøre skoleansatte bedre rustet til å fange opp mulige traumesymptomer
 • gi skoleansatte større trygghet knyttet til hva de selv kan gjøre overfor traumatiserte barn/ungdom

Kurset er gratis og tilbys både til grunnskole, SFO/AKS og videregående skole.

Les mer om traumekurs for ansatte i skolen her

Kontakt: Espen Hansen, teamleder i VIP Psykisk helse i skolen, barne- og ungdomspsykriatisk avdeling. Klinikk for psykisk helse og rus - Vestre Viken, vip@vestreviken.no, 995 72 518

Skilsmissegrupper i barnehager og skoler

Omkring 25 000 barn og unge opplever årlig at foreldrene går fra hverandre. Skilsmisse/samlivsbrudd er kanskje den største sorgen mange barn vil oppleve. Å delta i gruppe gir dem en mulighet til å snakke om samlivsbruddet med andre barn eller ungdom i samme situasjon, og med noen andre voksne enn foreldrene. Det gjør dem bedre rustet til å møte utfordringene de møter i hverdagen.

Voksne for barn tilbyr veiledningspakker og kurs for å starte opp og drifte skilsmissegrupper for barn/unge i barnehager og skoler. Programmet ønsker å møte barn og ungdoms behov på deres premisser og på deres egne arenaer når foreldrene går fra hverandre.

 • Kostnad: 15 000 kroner for dagskurset "Hvordan drive skilsmissegrupper?". Dekker inntil 30 deltakere. Reise og eventuell overnatting kommer i tillegg.
 • Periode: Fortløpende

Om ønskelig tilbys også kurset digitalt.

Les mer om kurset på Voksne for barn sine nettsider

Kontakt: Heidi Fossen, kurskoordinator i Voksne for barn, heidi.fossen@vfb.no, 907 65 980

Tobakk og rus

FRI

FRI er et undervisningsopplegg som engasjerer elevene til å være røyk- og snusfrie. I tillegg når skolene læreplanmålene gjennom tilrettelagte leksjoner for hele ungdomsskolen. FRI benytter digitale løsninger for å hjelpe elevene til å ta egne valg og til å sette grenser.

Lærerne trenger ikke melde på klassene, men elevene må signere kontrakt elektronisk for å være med i trekning av tobakksfri premie på slutten av skoleåret.

Les mer på www.fristedet.no

Kontakt: Helsedirektoratet, 810 20 050

Er du bekymret for et barn? Trenger du kunnskap om hvordan du kan snakke med barn og foresatte?

Alle som er i posisjon til å oppdage et begynnende problem hos et barn, har et ansvar for å se barnet og å gjøre noe med bekymringen. Derfor er det viktig at fagpersoner i barnehager og skoler tør å snakke med barn om vanskelige temaer som rus, vold og psykisk helse. Ofte venter voksne alt for lenge med å erkjenne at et barn ikke klarer å mestre hverdagen. Det kan også oppleves krevende og vanskelig å skulle snakke med barna selv.

Kompetansesenter Rus Region Sør (KoRus-Sør) kan gi råd og hjelp til hvordan en samtale med barn og foresatte i barnehager og skoler kan gjennomføres.

 • Kostnad: Gratis
 • Periode: Avtales etter forespørsel

Opplæringstilbudet er for alle som arbeider med barn i Telemark.

Følgende kurstilbud tilbys:

Kurset tilpasses den enkeltes behov på bestilling.

Kontakt: Merete Haugen, spesialrådgiver KoRus-Sør, merete.haugen@korus-sor.no, 922 32 570 eller Anne-Kristin Imenes, seniorrådgivr KoRus-Sør, anne-kristin.imenes@korus-sor.no, 907 55 410

Publisert: 18.06.2019 Oppdatert: 10.05.2024 kl.15:16