Bakgrunn og oppfølging

Prosjektet «Jobbe smartere sammen» startet opp i Telemark i 2019. I løpet av tre samlinger dykket deltakerne ned i Telemark-regionens ulike utfordringer, ved bruk av metoder de lærte underveis.

Utgangspunktet var at steder i Norden og Norge konkurrerer om vekst, bærekraft og samfunnsutvikling. Regioner og kommuner som vil hevde seg i konkurransen om innflyttere, talenter, bedrifter, investeringer og besøkende, må jobbe smart og innovativt. De må også utvikle nye samarbeidsformer lokalt og regionalt.

Utfordringer det ble jobbet med var talentattraksjon, bedriftsattraksjon og arbeidsplasser, klima og miljø, og organiseringen av virkemiddelapparatet.

Samarbeid med Future Place Leadership

Det nordiske konsulentselskapet Future Place Leadership har spesialisert seg på utvikling, innovasjon og markedsføring av steder, og bisto i prosessen.

Her kan du lese rapporten "Behovs- og nåsituasjonsanalyse og mobilisering" (Future Place Leadership, 2019) som dannet grunnlaget for arbeidet.

Det ble utviklet en verktøykasse for smart samarbeid, nye muligheter for læring om regional og lokal utvikling, nye initiativer for utvikling og en samarbeidserklæring.

Casestudier

Future Place Leadership gjennomførte casestudier fra andre regioner med lignende utfordringer som Telemark. 

Her kan du lese rapportene fra København, Nordland fylke, Region Västra Götaland og Region Västernorrland.

Videreført i Vestfold og Telemark 

«Jobbe smartere sammen» ble videreført i Vestfold og Telemark i 2020 som et kompetanseprogram.  

Kompetanseprogrammet ble en del av en felles regional utviklingsmetodikk rettet mot aktører som arbeider med næring- og samfunnsutvikling i kommuner, virkemiddelapparatet, høyere utdanning eller i andre organisasjoner som støtter lokal eller regional utvikling.

Det ble også opprettet en LinkedIn-gruppe.

Hensikten var å utvikle nye samarbeidsformer for å møte utfordringene knyttet til konkurransen om innflyttere, bedrifter og investeringer. Ønsket var å finne metoder som gjør at aktører i regionen kan jobbe smartere sammen, og skape en attraktiv og innovativ region med levedyktige lokale miljøer for mennesker og bedrifter.

Samlinger og webinar

I 2020 ble det gjennomført tre samlinger, både fysisk og digitalt. Temaene for de tre samlingene var «Grønn omstilling og verdiskaping», "Covid-19 og hva så?" og «Smart spesialisering».

Her finner du PPT-presentasjoner fra «Jobbe smartere sammen»-samling nr. 5: «Covid-19 og hva så?» (juni 2020)

Våren 2020 ble det også gjennomført en webinarrekke for «Jobbe smartere sammen»-fasilitatorer, sammen med Future Place Leadership. Fokuset var på verktøykassen og metoder for å gjennomføre prosesser basert på design thinking.

Her kan du laste ned verktøykassen om fasilitering.

Metodikken Jobbe smartere sammen har vært viktig for forankringsarbeidet og medvirkningsprosesser for utviklingen av regionale strageier i 2021. Dette vil også være en tilnærmig i oppfølgingen av handlingsprogrammene for strategiene.

Les mer om Regional kompetansestragie Vestfold og Telemark her. 

Les mer om Regional reiselivstrategi her.

Les mer om Regional stratgei for forskning, innovasjon og næring her.

Publisert: 12.01.2021 Oppdatert: 01.03.2022 kl.08:45