Nyttige maler for BIO-søkeren

Under finner du nyttige maler som gjør det lettere å søke om BIO-midler. Du finner også maler du kan bruke når bedriften har fått innvilget søknaden.

Når en bedrift søker om BIO-midler, er det visse vedlegg som skal legges ved søknaden.

Bedriften må legge ved dokumenter som beskriver opplæringsplanen og opplæringsutvalget, og dokumentasjon som viser til bedriftens økonomiske aktivitet for inneværende og foregående år, som et årsregnskap og/eller resultatregnskap.

For å gjøre det lettere å søke om BIO-midler, har vi utformet maler bedriften kan benytte seg av. Merk at søkere som ikke benytter seg av malene, likevel skal sende inn tilsvarende innhold. 

Opplæringsplan

Søkeren til BIO-ordningen skal levere et dokument som beskriver omfanget av opplæringen. 

Her finner du mal for en opplæringsplan.

Opplæringsutvalg

Opplæringsutvalget skal minimum bestå av en person som representerer bedriftens ledelse og minimum en som representerer arbeidstakerne.

Partene i opplæringsutvalget kan listes opp i et Word-dokument.

Timepris

Les mer om føring av personalkostnader og indirekte kostnader for tilskuddsordninger i regi av sektor for næring, innovasjon og kompetanse, Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Timeprisen i 2023 beregnes på følgende måte:

Timepris = avtalefestet årslønn x 0,00083

--

Bedrifter som har fått innvilget BIO-søknaden, skal også sende inn noen dokumenter. Her er nyttig informasjon og noen maler til hjelp i arbeidet.

Utbetalingsanmodning

Utbetalingsanmodning kan sendes via www.regionalforvaltning.no, under «utbetaling». Merk at søker kan motta utbetaling etter at akseptbrevet på tilsagnet er mottatt.

Beløpet som oppgis i utbetalingsanmodningen avhenger av om søker sender utbetalingsanmodning for del utbetaling (75 %) eller sluttutbetaling (25 %). Ved en sluttutbetaling skal det vedlegges en sluttrapport og et prosjektregnskap.

Se video om å anmode om utbetaling

Sluttrapport

En sluttrapport skal svare opp punktene under 7a i dokumentet "VTfk vedlegg 1 - standardvilkår BIO" - som ble vedlagt tilsagnsbrevet.

Her finner du en mal for sluttrapporten.

Prosjektregnskap

Før sluttutbetaling, skal det foreligge et prosjektregnskap. Kostnadene skal føres uten merverdiavgiften.

Bedrifter som mottar et tilskudd på over 200 000 kroner, skal i tillegg sende inn et revidert prosjektregnskap. Dette skal være godkjent av revisor, alternativt godkjent regnskapsfører om virksomheten ikke er revisjonspliktig.

Her finner du en mal for prosjektregnskap

Publisert: 10.09.2020 Oppdatert: 18.01.2023 kl.10:18