Hvem gjør hva i fylkesbiblioteket

Ta gjerne kontakt med oss på fylkesbiblioteket!
Aase Wivestad
Aase Wivestad

Rådgiver. Festivalsjef for Kimen litteraturfestival. Arbeider med litteraturformidling, deriblant;  Bok til alle og Shared Reading.

aase.wivestad@vtfk.no

959 47 525

Mette Gjerdrum
Mette Gjerdrum

Seksjonsleder fylkesbibliotek

mette.gjerdrum@vtfk.no

928 55 673

Vibeke Stokka
Vibeke Stokka

Rådgiver. Prosjektmedarbeider i Formidlingskompetanse i folkebibliotekene, herunder Spillformidling, Lesersørvis til barn og Kulturfondstafetten. Kontaktperson IBBY.

vibeke.stokka@telemarkfylke.no

986 65 772

Siri Haga Torgersen
Siri Haga Torgersen

Rådgiver. Prosjektleder for Sommerles.no

siri.haga.torgersen@vtfk.no

95 22 50 39

Steinar Engeland
Steinar Engeland

Rådgiver. Fylkeskoordinator for fribyarbeidet i Vestfold og Telemark. Litteraturformidling, publikumsutvikling, arenautvikling, samt programrådgiver for Kimen litteraturfestival.

steinar.engeland@vtfk.no

40914171

Karine Dalene
Karine Dalene

Rådgiver. Webløftkontakt i Telemark. Consortia manager (fylkesoppfølging av Bibliotek24). Nettsideredaktør. Utformer grafisk design til ulike nettkurs på bibliotekutvikling.no, til Lesersørvishåndbøkene, samt brosjyrer og markedsføringsmateriell innen forskjellige prosjekter.

karine.dalene@vtfk.no

408 04 393

Mari Honningdal
Mari Honningdal

Konstituert teamleder. Rådgiver. Har ansvar for å følge opp e-bokkonsortiet i Vestfold og Telemark, skolebibliotekene i de videregående skolene. Jobber med å tilby kompetansetiltak i temaer rundt medie- og informasjonskompetanse.

mari.camilla.honningdal@telemarkfylke.no

98885050

Trygve Kikut
Trygve Kikut

Rådgiver. Har ansvar for statistikk, samlingsutvikling, trender/utvikling, planer og samarbeidsavtaler. Kontaktperson for BibStat.no og Filmoteket. Prosjektleder for Digin/Bibliotek24.

trygve.kikut@vtfk.no

952 42 278

Gro Kabbe
Gro Kabbe

Konsulent. Har ansvar for Shared Reading og Bok til alle nettverk i Vestfold og Telemark. Jobber med fakturabehandling, samskaping og frivillighet.

gro.kabbe@telemarkfylke.no

472 74 095

Pernilla Slotte Hjermann
Pernilla Slotte Hjermann

Rådgiver. Har ansvar for fylkesbibliotekets arbeid med medvirkning, samskaping og fasilitering/ prosessarbeid. I tillegg til Lederforum, Prosjekt ABC, innovasjonsarbeid, samt er rådgiver i saker knyttet til bibliotekrommet.

pernilla.hjermann@vtfk.no

454 72 653

Publisert: 11.06.2019 Oppdatert: 20.01.2023 kl.06:16

Send en henvendelse til fylkesbiblioteket

fylkesbiblioteket@vtfk.no