Om e-boksamarbeidet

Organisering og rammer

Folkebibliotekene og de videregående skolebibliotekene i Vestfold og Telemark samarbeider om å kunne tilby sine lånere e-bøker og e-lydbøker. Plattformen som er valgt er appen BookBites fra leverandøren BS ebok, som også leverer innholdet. Avtalen ble inngått i 2019 for Telemark og Vestfold gikk i denne avtalen fra 2020. Lisensavgiften betales av fylkesbiblioteket

Innkjøp av innhold er et spleiselag. Folkebibliotekenes andel regnes ut fra antall innbyggere og de videregående skolene betaler en fast sum til spleiselaget. I tillegg bidrar fylkesbiblioteket med midler til innkjøp.

 

blue_BIG.png

 

Nasjonalbiblioteket har utarbeidet rammer for innkjøp og utlån av e-medier. I Anbefalt modell for innkjøp og utlån av e-bøker i folkebibliotek er det gjort et skille på nye bøker og på bøker som er utgitt for mer enn to år siden. De nye bøkene kan vi kjøpe lisenspakker til. En lisenspakke gir ti utlån. Nasjonalbiblioteket anbefaler at alle titler som er utgitt av norske forlag bør være tilgjengelig for bibliotekene i en klikkmodell etter to år. Det betyr at bøker som er utgitt for mer enn to år siden bør være tilgjengelig gjennom e-bokløsningene fylkene bruker ved at bibliotekene betale per utlån (klikk). Nasjonalbibliotekets anbefaling til modell for utlån av digitale lydbøker i folkebibliotek skiller seg noe fra anbefalingene rundt utlån og innkjøp av e-bøker, blant annet at en lisenspakke med e-lydbøker gir kun 6 utlån. Anbefalingen inneholder ingen klikkmodell for e-lydbøker. Det anbefales derimot at bibliotekene får mulighet til å kjøpe digitale lydbøker, enkelttitler, utgitt av norske forlag for utlån. I begge disse anbefalingene er det lagt inn et forbehold om at minst 10% av boka må være lest eller lyttet til for at det gjelder som et utlån.

I tillegg til e-bøkene i klikkmodellen og lisensene som kjøpes inn, har vi tilgang til å låne ut e-bøker utgitt gjennom Kulturrådets innkjøpsordninger.

Det er etablert en styringsgruppe for dette samarbeidet som kan fatte vedtak på vegne av konsortiet. Saker som innebærer større økonomiske endringer må vedtas av biblioteklederne.

 

Innhold

Innkjøpet gjøres av en innkjøpsgruppe med representanter fra flere av bibliotekene. Gruppa har møter annenhver uke hvor det kjøpes inn lisenspakker med nye titler både til voksne og til barn og unge gjennom leverandøren BS ebok.

Innkjøpsgruppas hovedoppgave er å styre innkjøp av lisenspakker ut fra kriteriene kvalitet, allsidighet og aktualitet. Det kjøpes ikke inn faglitteratur for UH-sektoren, serielitteratur eller essays. I tillegg følger denne gruppa med på reserveringer og innkjøpsønsker fra lånerne og de lager formidlingshyller som synliggjøre ulike deler av samlingen.

Det er satt en grense på maks antall samtidige lån til 3 e-bøker og 2 e-lydbøker. Utlånstiden er satt til 21 dager.

Fylkesbiblioteket koordinerer samarbeidet om rammer, løsning og innkjøp.

De enkelte bibliotekene i fylket har også mulighet til å kjøpe inn egne lisenser som er forbeholdt deres lånere.

 

Publisert: 28.06.2023 Oppdatert: 18.04.2024 kl.11:01