Historiske kart fra Telemark

Kulturarv har samlet inn en stor mengde kart som vi bruker i forvaltningsarbeidet. Her har vi samlet noen av de beste, både fylkeskart og detaljkart fra byer og tettsteder.