Kart fra Telemark

Telemark

oslofjorden med telemark med fokus på skiensfjorden liten.jpg

Hvorledes Langesund, Brevig, Porsgrund og Skeen ligger situerede, hvorwed erfares baade indløbets bequemhed, ved Langesund, samt bemeldte havns store ypperlighet og sikkerhed. Kartet er udatert, men sannsynligvis senest tegnet tidlig på 1800 tallet. Det viser hele Oslofjorden også.

1856 bratsberg amt liten.jpg

Fra 1662 til 1918 het Telemark Bratsberg amt. Navnet skriver seg fra den gamle storgården Bratsberg i Gjerpen, som i dag er en del av Skien kommune. Det er laget mange slike kart over amtet, dette er fra 1856.

1766 sølvverket med naboprestegjeld liten.jpg

Det finnes store mengder kart over sølvverket på Kongsberg sin virksomhet. På mange av disse er deler av Telemark tegnet inn, fordi man trengte store områder med skog for å skaffe brensel til gruvedriften. Dette er fra 1766.

1772 sølvverkets sirkumferens liten.jpg

Et tilsvarende kart som foregående. Dette er fra 1772.

grensemarkering Notodden - buskerud liten.jpg

Markering av grensen mellom kongens eiendommer på sølvverket og nabogårdene i Telemark. Kartet er ikke datert.

Øvre Telemark

1760 Hjartdal liten.jpg

Kart fra 1760 over "et stykke af mellem Tellemarkken eller egentlig kaldet Hjerdals hovedsogn med tilbehørende annexer"

1784 øvre telemark liten.jpg

Kart over Øvre Tellemarken fra 1784. Her er også kobber og jerngruver markert.

1786 Sillejord præstegjæld liten.jpg

Kart over Sillejord præstegjeld fra 1786.

argehovd i Vinje liten.jpg

Kart over Argehovd i Vinje, antagelig 1700 tallet. 

1765 cart over kiilen og ostenaaen begge udiflaaebygd til Hvidesøe præstegjeld og øfre Telemarchen jens Irgens liten.jpg

Cart over kiilen og ostenaaen begge udi flaaebygd til Hvidesøe præstegjeld og øfre Telemarchen. Tegnet i 1765 av Jens Irgens.

1765 vestelemark tegnet i Arendal liten.jpg

Øvre Tellemarken Førrisdal og en deel af Raabøydelauget. Kopieret efter et Carte anlagt af B.P. Dyrhuus. Arendal 17 augusti 1765.

 

1809 nissedal og bandak liten.jpg

Carte over Nissedals Tinglaug øvre Tellemarken tegnet i 1809.

1815 Dalen og nedover liten.jpg

Vannveien mellom Dalen og Norsjø tegnet i 1815. Kopi etter Cloumann.

1838 tambourmoen liten.jpg

I 1838 ble dette karte tegnet for det hjerdalske compagnie af Christiansandske Brigades Laurvigske corps. Kartet viser en eksersersplass.

1912 Rjukan liten.jpg

Rjukan i 1912. Stedet het opprinnelig Saaheim, men den nye byen ble i 1912 døpt Rjukan av Tinn herredstyre. Kartet er altså tegnet før navneskiftet.

Nedre Telemark

bøeherredske  compagnie kart 1805 liten.jpg

Det Bøeherredske Comagniekart fra 1805. De røde firkantene er gårder, trekantene er husmannsplasser. 

vrangfoss liten.jpg

Vrangfoss i Nome. I dag er dette vassdraget regulert, men på dette kartet som antagelig er tegnet for fløting av tømmer ser vi hvordan fossen har gått.

1762 drangedal liten.jpg

kart over Drangedals præstegield fra 1762

Hvidesøevand liten.jpg

Kart over gårdene Snøås og Åmås i Drangedal kommune.

1805 hitterdalske regiment liten.jpg

Wei Kart af Hitterdalske compagnie udi Tellemarkske infanterie regiment og Bratsberg amt optaget anno 1805 af Jacob Friderich van der Lühe von Zernichow major og Bataljons comandeur.

1847drangedal liten.jpg

Cart over Drangedals Præstegjeld, Drangedals og Tørrisdals sogne fra 1847

Grenland

Grenland består av kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø, Drangedal og Siljan i nedre del av Telemark. 

1727 skien liten.jpg

Ongeferlig teigning gjort efter øyesyn fra 1727 over vannveier, brygger og broer i Skiensfjorden tegnet av Christian Bergh.

1700 borgestad gård Skien liten.jpg

Kart over eiendommene til Borgestad gods i Skien. Det er ikke datert, men er antagelig fra tildlig på1700 tallet.

1753 langesund skien liten.jpg

Dette kartet fra 1753 viser vannveien fra Langesund til Schien.

1762 skogkart gjerpen liten.jpg

Kart over skogene til Sembsgårdene i Gjerpen fra 1762.

1767 Langesund norsjø liten.jpg

Kart over Grenland fra Brevik til Norsjø tegnet av Daugaard i 1767.

1780 frierfjord liten.jpg

Detaljert kart over hele Frierfjorden tegnet i 1780.

kragerø bamble liten.jpg

Dette kartet er spesielt for det er tegnet i perspektiv. Det viser området Kragerø til Bamble og er udatert. 

Langesund perspektivkart liten.jpg

Dette kartet fra Langesund er også tegnet i perspektiv, men viser mange flere detaljer. 

1855 Langesund liten.jpg

Langesund i 1855. 

1759 brevik og stathelle skibsfasiliteter liten.jpg

Dette kartet fra 1759 viser fasiliteter for skipsanløp rundt Brevik og Stathelle.

1801 breviksfjorden liten.jpg

Situations cart over indløbet af Brevigsfjorden som gaar op til Porsgrund og Scheen samt Eidangersfjorden der gaar omtrent 1/2 miil op i landet. Opmaalt og tegnet den 31 marts 1801 af Henr. Lachmann Wamberg Lieutent og Wei mester i det norske wei corps.

Batterier stathelle detalj liten.jpg

Detaljert kart over kanonbatterier i Stathelle. Antagelig fra tidlig på 1800 tallet. 

gammelt bykart porsgrunn liten.jpg

Etter stil å dømme er dette det eldste kartet vi har fra Porsgrunn. Det er oppgitt eiere for endel eiendommer.

1811 porsgrunn liten.jpg

Bykart over Porsgrund fra 1811 med gårdeiere på endel eiendommer.

1822 postrutekart Lillegård til Skien LITEN.jpg

Postrutekart fra Skien til Eidanger tegnet i 1822.

1822 postrutekart stathelle LITEN.jpg

Postrutekart fra Stathelle til Stiftsdelet mellom Aggershuus og Christiansand.

1823 porsgrunn liten.jpg

Porsgrund bykart fra 1823. Tegnet av Nicolai Møller med tittelen bergstuderende. Møller ble i 1826 ansatt som bestyrer av Snarums Koboltverk. Senere bestyrer av Ulefos Jernværk, og I 1836 ble han konstituert som Geschworner og Markscheider ved Kongsberg Sølvverk, I 1853 ble han utnevnt til bergmester i søndenfjeldske Bergdistrikt.

1853 løveid sluser før bygging liten.jpg

Byggingen av Løveid sluser ble påbegynt i 1854 og sto ferdig 6 år etter. Dette kartet viser trasseen og er tegnet i 1853.

1853 vannveien skien norsjø liten.jpg

Kart fra 1853 som det foregående, men et større utsnitt som viser hele veien fra Skien til Norsjø.

1887 porsgrund liten.jpg

Krums bykart over Porsgrunnn i 1887 med alle hus og matrikkelnummer.

1900 ca Porsgrunn liten.jpg

Dette kartet er nesten likt det foregående, men her er ny bru tegnet inn og nye eiendommer er planlagt. Kartet er udatert.

1889 Kragerø Liten.jpg

Den samme Krum har tegnet dette fra Kragerø i 1889.

1868 Skien liten.jpg

Kart over Skien i 1868 utgitt av Adelsteen Knudsens Forlag.

 

1889 Skien liten.jpg

Kart over Skien i 1889, tegnet av Krum. Her er også en egen liste over alle gårdeiere.

1893 Klosterøya Skien liten.jpg

Detaljkart av Klosterøya i Skien fra 1893. Kartet er ikke signert.

1900 Skien liten.jpg

Skien tegnet i 1900. Her er nye tomter planlagt langt utover datidens bebyggelse. 

1891 Brevik liten.jpg

Brevik Tegnet i 1891 av Krum.

1902 Langesund liten.jpg

Langesund tegnet i 1902 av Krum.

Publisert: 03.12.2021 Oppdatert: 09.12.2021 kl.11:35