Formidling av kulturarv

Ei økser seg ut ei skei av eit trestykke, tre andre sit rundt bålet og spikkar i bakgrunn
Sløydfest i Seljord 2023 Foto: Benjamin Villela Guzman

Publisert:

31.08.2021

Oppdatert:

10.05.2024 kl.10:57

Tilskuddsordningen skal bidra til formidlingsprosjekter med regional betydning innen feltet kulturarv, og er åpen for frivilligheten.

Kulturaktiviteter som utføres i fellesskap med andre, bidrar til å skape sosial tilhørighet og fremmer inkludering. Kultur bidrar også til økt attraktivitet og gir grunnlag for regional og lokal identitet, kultur- og naturbasert reiseliv og næringsutvikling.

Tilskuddsordningen Formidling av kulturarv er forankret i kulturstrategien 2021-2024 Vestfold og Telemark – der mennesker møtes. Vi vil gjerne vite hvordan ditt prosjekt kan bidra til å nå målene for stedsutvikling, inkludering, kunnskap, aktivitet, arenaer eller internasjonalisering når du søker.

Kulturstrategien finner du her:

Vestfold og Telemarks kulturstrategi 2021-24 Bokmål

Vestfold og Telemarks kulturstrategi 2021-24 Nynorsk

Søknadsskjemaet finner du her: 

Søknadsskjema

Hvem kan søke?

Både profesjonelle formidlere og frivillige lag og foreninger kan søke tilskudd fra de fylkeskommunale utviklingsmidlene til formidling av kulturarv. Samarbeidsprosjekter anbefales.

Retningslinjer for ordningen

Frist for innsending av søknader for 2024 er 7. april. 

Christine B. Hermansen

Rådgiver

christine.b.hermansen@telemarkfylke.no

93041510

Christine jobber med kulturarvs utviklings - og koordineringsoppgaver. Hun er utdannet kunsthistoriker med spesialisering i arkitekturhistorie.