Formidling av kulturarv

mann som danser med fakler foran et stort publikum
Fra vikingmarked på Borrestranda Foto: Rune Nordseter

Publisert:

31.08.2021

Oppdatert:

01.03.2023 kl.11:00

Tilskuddsordningen skal sikre formidling av kulturarv i hele fylket, med særlig fokus på den organiserte frivilligheten. Tilskuddsordningen skal bidra til utviklingsprosjekter med regional betydning innen fagfeltet kulturarv, og at det tilbys et bredt, regionalt kulturtilbud som også nye deltaker- og publikumsgrupper ønsker å ta del i.

Kulturaktiviteter som utføres i fellesskap med andre, bidrar til å skape sosial tilhørighet og fremmer inkludering. Kultur bidrar også til økt attraktivitet og gir grunnlag for regional og lokal identitet, kultur- og naturbasert reiseliv og næringsutvikling.

Tilskuddsordningen Formidling av kulturarv er forankret i kulturstrategien 2021-2024 Vestfold og Telemark – der mennesker møtes.

Kulturstrategien finner du her:

Vestfold og Telemarks kulturstrategi 2021-24 Bokmål

Vestfold og Telemarks kulturstrategi 2021-24 Nynorsk

Hvem kan søke?

Både profesjonelle formidlere og frivillige lag og foreninger kan søke tilskudd fra de fylkeskommunale utviklingsmidlene til formidling av kulturarv.

Retningslinjer for ordningen

 

For spørsmål ta kontakt:

Christine B. Hermansen

Prosjektkoordinator

christine.b.hermansen@vtfk.no

93041510

Christine jobber med kulturarvs utviklings - og koordineringsoppgaver. Hun er utdannet kunsthistoriker med spesialisering i arkitekturhistorie.