Etter eksamen

Hva skjer hvis jeg var syk og ikke kunne møte til eksamen?

Hva må du gjøre hvis du var syk og ikke kunne møte på eksamen?

Hvis du var syk på eksamensdagen eller av andre årsaker ikke kan møte på eksamen kan du ha rett til utsatt eksamen. Du må registrere deg i vårt avmeldingsskjema, samt laste opp legeerklæring på fraværet.

Dersom dokumentasjonen ansees som gyldig, vil du bli overført til neste eksamensperiode. Frist for å registrere dette er 10 hvirkedager fra din eksamensdato. 

Meld deg av privatisteksamen

Resultatet av eksamen

Hvor kan jeg se eksamensbesvarelsen min?

Ønsker du å se din leverte besvarelse, kan du logge inn på udir med ID-porten eller feide. Besvarelsen din blir tilgjengelig dagen etter eksamen.

Se eksamensbesvarelsen din

Når er karakterene klare?

Karakter for skriftlig eksamen
Disse vil du finne i Privatistportalen:

For eksamensresultat til og med 2023 må du, i portalen, velge "Vestfold fylkeskommune privatisteksamen". Feltene e-post og telefonnummer må være fylt ut.

 • i løpet av dagen 4. januar for høsteksamen. 
 • i løpet av dagen 21. juni for våreksamen

Forsinkelser kan forekomme. Vi publiserer resultat så snart alt er klart.

Ved skriftlig eksamen kan du ikke kreve begrunnelse for karakteren som er satt. Se Forskrift til opplæringsloven § 5-7 for mer informasjon.

Karakterer for muntlig/muntlig-praktisk og praktisk eksamen
Disse vil du finne i Privatistportalen så fort de er registrert inn i karaktersystemet, normalt kort tid etter eksamensdagen.

Overføring av karakterer til Lånekassa og Vigo

Karakterer fra privatisteksamen blir overført til Lånekassa og Vigo på faste datoer: 

 • Lånekassa: senest 1. mars etter høsteksamen og senest 1. september etter våreksamen
 • Vigo: senest 10. februar etter høsteksamen og senest 1. juli etter våreksamen

Ved klagebehandling vil overføringen av eventuell ny karakter skje når klageresultatet er klart.

Husk at du kan logge deg inn på Min Utdanning på vigo.no for å se karakterene dine.

Bestilling av vitnemål og kompetansebevis

Du har rett til å få dokumentert eksamensresultater fra privatisteksamen i Telemark fylkeskommune. Du bestiller dokumentasjon i vårt digitale skjema.

Trenger jeg et kompetansebevis eller et nytt vitnemål?
 • Dersom du trenger et kompetansebevis med fag du har tatt som privatist, bestiller du kompetansebevis
 • Dersom du har et vitnemål fra før av, men ønsker å oppdatere vitnemålet med privatistkarakterer påført, bestiller du nytt vitnemål. Bestillingen blir sendt til skolen du går eller har gått på
 • Dersom du ønsker nytt vitnemål med karakterer fra 2008 eller eldre, må du ta kontakt med skolen som skal lage nytt vitnemål til deg innen utgangen av mai
 • Ordinær behandlingstid er inntil 3 uker.
  På grunn av overgang til ny fylkeskommune vil vi ikke kunne sende ut dokumentasjon før  ca. 1. mars. Ta direkte kontakt på e-post med begrunnelse dersom det haster.

Kompetansebevis våren 2024 vil, grunnet fylkesdeling, ikke bli sendt ut før etter 1. mars.

Bestill dokumentasjon

Dokumentasjon til Samordna opptak
 • Dersom du har bestilt kompetansebevis må du selv laste opp dette til Samordna opptak
 • Dersom du har bestilt nytt vitnemål med privatistkarakterer påført, overfører skolen dette som et elektronisk vitnemål til Nasjonal vitnemålsdatabase/Samordna opptak
 • For våreksamen er 1. juli fristen for å laste opp dokumentasjon til Samordna opptak. Du må derfor bestille kompetansebeviset eller vitnemålet senest 20. juni 
Vitnemål som helsepersonell

For å kunne jobbe som helsepersonell i Norge trenger du autorisasjon.

Eksamenskontoret lager vitnemål og søker om autorisasjon for deg, dersom du har fullført yrkesfaglig utdanningsprogram uten opplæring i bedrift.

Du bestiller vitnemål og autorisasjon ved å logge deg inn og registrere opplysningene dine i vårt bestillingsskjema. Ordinær behandlingstid er inntil 3 uker.

Når du har fullført bestillingen, må du huske på å ettersende dokumentasjon på arbeidspraksis (eller at du på annen måte har oppfylt kravene til yrkesfaglig fordypning, YFF). Dette sender du via eDialog. Merk tittelfeltet med "Eksamenskontoret".

Skjemaet er tilgjengelig etter 15. januar 2024.

Bestill vitnemål og autorisasjon

Elektronisk vitnemål

Hvis du har fullført norsk videregående skole i år 2000 eller senere, har du også et elektronisk vitnemål lagret i en nasjonal vitnemålsdatabase.

Nasjonal vitnemålsdatabase

Klage på skriftlig eksamen

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

Klagebehandling er ingen ny sensur, men en vurdering om karakteren du har fått er rimelig eller ikke. Klagesensur kan også føre til at karakteren settes ned. Du skal ikke begrunne klagen. Les om klagerett, klageinstans og klagebehandling i Forskrift til opplæringsloven § 5-9.

Du kan lese mer om klage på skriftlig eksamen på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Ved våreksamen er det 2 frister for å registrere klage på karakter.

Hurtigklagefrist våreksamen

For at klager i fag fra studieforberedende utdanningsprogram og fellesfag skal kunne behandles raskt (før søknadsfrist til videre studier), må du registrere din klage på skriftlig eksamen før ordinær klagefrist. 

Hurtigklage forutsetter at Udir har kvalifiserte sensorer tilgengelige.

Når du har klaget på skriftlig eksamen, er det egne regler for frist på opplastning av dokumentasjon til Samordna opptak. Dersom du får medhold i hurtigklagen, må studiestedet ha mottatt dokumentasjonen senest 10. juli. Les mer på Samordna opptak.

Ordinær klagefrist våreksamen

Ordinær frist for å klage på skriftlig eksamen er 1. juli (10 dager fra eksamenskarakteren er synlig i Privatistportalen).

 • Du vil finne svar på din klage med begrunnelse i Privatistportalen fra 11. september.
Klagefrist høsteksamen
 • Klagefrist: 18. januar (10 dager fra eksamenskarakteren er synlig i Privatistportalen).
 • Du vil finne svar på din klage med begrunnelse i Privatistportalen ca. 15. mars. Dette er etter oppmeldingsfristen til våreksamen. Ønsker du å gå opp til ny eksamen til våren må du derfor melde deg opp innen 1. februar. 

Dersom du får medhold i klagen din og ikke lenger ønsker å gå opp til eksamen, må du sende oss en e-post. Vi vil da melde deg av eksamen og tilbakebetale eksamensavgiften. 

Hvordan klager du?

Når eksamenskarakteren er publisert i Privatistportalen kan du sjekke resultatet under Mine eksamener ved å klikke på aktuelt fag. 

Under karakteren vil du se en "Klage"-knapp. Denne knappen er synlig i 10 dager. Klikk på knappen for å registrere din klage.

Registrer din klage på skriftlig eksamen

Hva skjer etter at du har registrert klagen?

Klagen vil bli sendt til en egen klagenemd. Resultatet av klagen kan bli at karakteren endres opp, ned eller blir stående.

Klagebehandling fører ikke til ny sensur. Klagenemden skal vurdere om den gitte karakteren er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen. For at karakteren skal heves, er det ikke tilstrekkelig at besvarelsen kan virke noe strengt bedømt. Karakteren kan senkes dersom klagenemden finner at den opprinnelige karakteren er urimelig god.

Du kan ikke klage på den nye vurderingen.

Klage på gjennomføringen

Les om klage på selve gjennomføringen av eksamen

Klage på muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen

Reglene for å klage på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen er like. 

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med, eller kunne gjort deg kjent med karakteren. Les om klagerett, klageinstans og klagebehandling i Forskrift til opplæringsloven § 5-10.

På muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen kan du bare klage på formelle feil som har hatt noe å si for resultatet. Det er ikke mulig å klage på selve karakteren. Dersom det har skjedd en formell feil ved eksamen, vil du miste karakteren din og få tilbud om ny eksamen.

Hvordan klager du?

Du registrerer din klage i digitalt skjema:

Registrer din klage på muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen

Eksempler på formelle feil

Formelle feil kan være:

 • privatisten får ikke bruke den tiden han/hun har krav på
 • privatisten blir avbrutt av forstyrrelser
 • gjeldende regler for karaktersetting er ikke fulgt
 • eksamensoppgavene er ikke innenfor læreplanens mål
 • trakasserende opptreden fra sensorene
 • sensor som åpenbart ikke følger med/sensor som er inhabil (f.eks. nær slekt)

Når du klager på muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen må du få med alle de opplysninger om gjennomføringen av eksamen som kan være relevante.

Publisert: 07.10.2019 Oppdatert: 10.05.2024 kl.14:49

Se også sider om eksamen for privatister