Bedriftsintern opplæring (BIO-midler)

Trenger bedriften ny kompetanse i forbindelse med en omstilling? Søk BIO-ordningen om pengestøtte til opplæring internt i bedriften – en gyllen anledning til å styrke de ansattes kompetanse. For våren 2024 har fylkespolitikerne vedtatt en ramme på 1 540 000 kroner til BIO-ordningen.

Hvem kan få støtte?

Virksomheter som må foreta en tydelig endring i form av bedriftens produkter og tjenester, måten bedriften arbeider på, eller som skal etablere seg på nye markeder, kan søke på ordningen .

Det er en forutsetning at tilskuddet vil bidra til å styrke kompetansen til virksomhetens ansatte. Ordningen gjelder for ansatte, helt og delvis permitterte.

I videosnutten under snakker rådgiver Hans Jacob Edvardsen i BIO-teamet om det viktigste du trenger å vite - hva er BIO-ordningen og hvem kan søke.

Hvordan søke BIO-ordningen?

Tilskuddet skal dekke kostnader knyttet til opplæring og lønnsutgifter til deltakerne i opplæringsperioden. Midlene tildeles etter en vurdering av virksomhetens plan for opplæring hvor opplæringstiltaket skal beskrives, og hvordan bedriften vil gjennomføre planen.

Mer om BIO-ordningen

Ved større omstillinger kan virksomheter få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser.

Permitterte er en del av målgruppen, og i det ansatte får opplæring gjennom bedriftsintern opplæring vil de ikke lenger ha status som permittert, men motta lønn fra sin arbeidsgiver.

Det tas forbehold om endringer i og behov for tilpasninger av de til enhver tid gjeldende retningslinjer gitt fra myndighetene.

Søknadsfrist våren 2024

Søknadsfristen er 13. mai 2024.

Søknad, rapportering og utbetaling følger forvaltningsregimet via www.regionalforvaltning.no

Søk her

Søknadsportalen (regionalforvaltning.no) stenger for nye søknader ved fristens utløp, og åpner i forkant av ny søknadsrunde. Etter innsendt søknad vil det bli gitt tilbakemelding på eventuelle mangler før en formell vurdering av søknaden gjøres. Søkeren vil da få mulighet til å gjøre endringer på søknaden i løpet av fem arbeidsdager etter at melding om utbedring er gitt . 

Se hva bedriftene bruker BIO-midlene på

Under finner du en oversikt over bedrifter som har fått støtte til bedriftsintern opplæring og hva slags opplæring pengene brukes på.

Disse bedriftene har fått tildelt støtte i 2023

Brunvoll Mar-El AS (Tokke) - tildelt 86 500 kroner

Brunvoll Mar-El (tidligere SCANA MAR-EL) har produsert kontrollsystemer for framdrift og manøvrering av skip i mer enn 40 år. Etter at selskapet ble kjøpt opp av Brunvoll i 2017, endret fokuset i avdelingen på Dalen til produksjon av kontrollsystemer innen grønn teknologi og ble en systemleverandør som inkluderer elkraft (batteri, motorer, tavler osv).

Bedriften har hatt kraftig vekst som skyldes større prosjekter og utvikling av nye større løsninger for høyere effekt og energi. BIO-midler er tildelt for å gi ansatte opplæring i prosjektverktøyet (ClicUp) som vil gi bedre oversikt over fremdrift og økonomi i prosjektene. Prosjektverktøyet vil være sentralt for hånderting av prosjekter ved videre ekspansjon.

 

Grenland Data AS (Skien) – tildelt 188 300 kroner

Grenland Data AS startet opp sin virksomhet i januar 2001. Bedriften har kompetanse innenfor de fleste IKT områder, og leverer tjenester primært til SMB og storbedriftsmarkedet i Grenlands-regionen.

BIO-midler ble tildelt for at ansatte kunne sertifiseres i Azure. Sertifiseringen er nødvendig for å kunne supportere kunder som frem til i dag har benyttet tradisjonelle løsninger og gradvis portert over til Microsoft 365 og andre backoffice løsninger fra Microsoft som Exchange, Sharepoint osv.

 

XT Bygg og drift AS (Porsgrunn) – tildelt 91 703 kroner

XT Bygg og drift AS ble stiftet i 2016, og utfører arbeid innen oppføring av boliger, leilighets komplekser og noe rehabilitering, samt generelle håndverkstjenester.

Bedriften har fått BIO-midler for at ansatte kan kurses innen montering av solcellepaneler. Opplæringen vil føre til utvidet tjenestetilbud for bedriften og trygge arbeidsplasser i nedgangsperioder.

 

Midt-Telemark Rør AS (Nome) – tildelt 200 000 kroner

Midt-Telemark Rør er en rørleggerbedrift med 11 ansatte og ble etablert i 2019. Bedriften leverer hovedsakelig tjenester til privat- og hyttemarkedet, hvor det er stor nedgang grunnet privatøkonomien.

BIO-midler vil benyttes for å gi to ansatte opplæring innen Fagtekniker Hydraulikk. Opplæringen vil gi bedriften tilgang til andre type oppdrag innenfor industri, anlegg og landbruk. Dette vil kunne styrke bedriften og ansatte i nedgangstider.

 

Schia Møbelsnekkeri (Midt-Telemark) – tildelt 100 000 kroner

Schia Møbelsnekkeri er et enkeltpersonsforetak med tre ansatte. Snekkerverkstedet startet opp i 2004, og produserer spesialinnredning til kjøkken, bad, garderobe og møbel på bestilling.

Bedriften mottar BIO-midler for at en ansatt skal få opplæring i bruk av cmc maskin. Ved at bedriften får tatt i bruk en slik maskin, vil tidsbruken på produksjon av møbler og innredning gå ned, og kvalitet på ferdig produkt vil øke. 

 

Helgen Montessoriskolelag (Nome) – tildelt 49 481 kroner

Helgen Montessoriskolelag ble startet i 2012 og har nå et maksantall på 48 elever fra 1.-7. trinn. Skolen ønsker å utvide med ungdomsskole.  

BIO-midlene bidrar til at skolens to rektorer får deltatt på AMI Lederkurs. Kurset er nødvendig i forbindelse med satsningen på utvidelse til ungdomsskole og å kunne drifte den etter Montessoripedagogikk.

 

Dalen Mekaniske Produksjon AS (Tokke) – tildelt 152 274 kroner

Dalen Mekaniske Produksjon leverer elektrisk førende komponenter til industrielle applikasjoner. Bedriftens hovedmarked er fornybar energi, herunder vindkraft, solcelleanlegg, biogass, ladestasjoner og alt som skal elektrifiseres, men leverer også til blant annet konvensjonell infrastruktur, forsvar og offshore.

BIO-midlene bidrar til omstilling innen produksjonen slik at bedriften kan levere nye produkter rettet mot bedriftens kundemarked, samt levere produkter til flere bransjer som blant annet solcelleanlegg og forsvar.

 

Telemark Næringshage AS (Kviteseid) – tildelt 58 065 kroner

Telemark Næringshage er en av aktørene som utøver Næringshageprogrammet gjennom SIVA. De gir bistand til bedrifter i etablering og utvikling.

BIO-midlene ble tildelt for at bedriften kan utvide sitt tjenestetilbud ved å tilby konsulenttjenester for Miljøfyrtårn-sertifisering.

 

DM Energy AS (Fyresdal) – tildelt 360 073 kroner                             

DM Energy har spesialister på maskinering, og leverer CNC-skjærebrenning, platearbeid og sveising. Bedriften har oppdrag innen offshore, landbasert industri og vannkraft.

DM Energy er inne i en satsing mot det grønne skiftet, blant annet på festemateriell til solceller og deler til biogassanlegg. I prosessen med omstilling fra produktleveranser innen olje og gass til fornybar energi, vil midlene bidra til at ansatte kan tilegne seg ny kompetanse som er nødvendig for omstillingsprosessen.

 

Cody AS (Skien) – tildelt 373 704 kroner

Cody AS er et engineeringfirma som utvikler, konstruerer og bygger skreddersydd produksjonsutstyr – med tilhørende løsninger innenfor automasjon, robotisering og digitale styringssystemer.

BIO-midlene skal bidra til å gi ansatte opplæring innen 3D-design, GAMP (Good Automated Manufactoring Practice), robot- og maskinsikkerhet. Opplæringen vil gjøre det mulig for bedriften å kunne leverer nye tjenester og produkter i nye og endrede markeder.

 

Norsk Industriarbeidermuseum (Tinn) – tildelt 478 445 kroner

Norsk Industriarbeidermuseum (NIA) ble stiftet i 1983. Målet er å forvalte og formidle unik lokal vannkraft-, industri-, forsvars- og samfunnshistorie. Museet har syv besøksarenaer der Vemork, Tungtvannskjelleren og Rjukanbanen er de mest besøkte.

BIO-midlene vil bidra til en organisatorisk omstilling, slik at virksomheten får bedre kapasitet til å gjennomføre prosjekter og effektiv håndtering av kunder i høysesongen.

 

Flyteknisk Notodden AS (Notodden) – tildelt 148 259 kroner

Flyteknisk Notodden AS er et flyverksted for vedlikehold av mindre luftfartøy. Bedriften har to avdelinger; Notodden og Torp (Sandefjord).

Flyverkstedet har behov for å utvide tilbudet sitt for å kunne utføre flere oppgaver grunnet mangel på arbeid i egen bransje. BIO-midlene bidrar til at bedriften kan utføre komposittjobber, et arbeid som tidligere har blitt utført i utlandet.

 

Byggmester Inge Aamlid AS (Fyresdal) – tildelt 100 000 kroner

Byggmester Inge Aamlid AS har utført oppdrag av større og mindre skala som; utbygging av demensavdeling, bygging av tretoppveg i Hamaren aktivitetspark. Grunnet svingninger i markedet, har bedriften kun én ansatt og én lærling hvor innleie av lokal arbeidskraft skjer ved større oppdrag.

BIO-midlene skal bidra til at den ansatte kan utdanne seg som takstmann. På den måten kan bedriften sikre seg flere oppdrag, og sikre et mindre fysisk krevende arbeid for den ansatte frem til pensjonsalder.

 

Caverion Porsgrunn AS (Porsgrunn) – tildelt 53 585 kroner

Caverion Porsgrunn AS er en totalteknisk entreprenør for bygg og industri. Bedriftens strategi og formål er å legge til rette for produktivitet og trivsel i smarte og bærekraftige bygg.  Dette gjelder under opprettelse av nybygg, rehabilitering, serviceoppdrag og drift av eksisterende bygg. 

Caverion står nå i en omstilling hvor det er behov for kompetanseheving av sine ansatte. BIO-midlene skal benyttes til opplæring innen energirådgivning. Bedriften vil med denne kompetansen kunne rådføre sine kunder innen bærekraft og energieffektivisering.

 

Natadal AS (Seljord) – tildelt 19 527 kroner

Uppigard Natadal er en gjestegård med konferanser, møter, brylluper, åremålsfeiringer og venneturer som viktigste kundegrunnlag.

Bedriften har utfordringer med å nå ut til mulige gjester og har hatt færre besøkende enn hva som er målet. BIO-midlene skal bidra til at ansatte får opplæring innen digital markedsføring for å kunne omstille måten Natadal markedsfører seg.

 

SØR Arkitekter AS (Notodden) – tildelt 53 195 kroner

SØR Arkitekter AS er et arkitektkontor etablert av Kjell Søndergaard i 1946. Bedriften har i dag 17 ansatte, som dekker fagområdene arkitektur (ARK), arealplan/utredninger (AREAL), landskapsarkitektur (LARK), interiørarkitektur (IARK) samt byggesøknader.

BIO-midlene skal benyttes ved opplæring av ansatte for at bedriften kan utarbeide klimaregnskap over faktisk bruk av byggematerialer. Dette er en kompetanse SØR Arkitekter har manglet, og var avhengig av å kjøpe inn tjenesten eksternt.

 

Midt-Telemark Næringsutvikling AS (Midt-Telemark) – tildelt 59 574 kroner

Midt-Telemark Næringsutvikling AS (MTNU) jobber med bedriftsrådgivning, forretningsutvikling og gründer-veiledning for bedrifter i Midt-Telemark og Nome kommuner.

BIO-midlene skal bidra til at ansatte i bedriften får kompetanse innen bærekraft. På den måten kan MTNU veilede lokale bedriften mot en grønn omstilling, og bidra til flere grønne arbeidsplasser i regionen.

 

NK Wennersten AS (Porsgrunn) – tildelt 46 502 kroner

NK Wennersten AS er et transportselskap som driver med transport på vei av blant annet trelast og farlig gods i tank.

BIO-midlene vil bidra til opplæring knyttet ISO sertifisering. Bedriften har mål om at dette skal lede frem til en SQAS-sertifisering, hvilket vil gjøre NK Wennersten kvalifisert for oppdrag fra større industrikunder i Skandinavia.

 

Fjuz Kommunikasjon AS (Skien) – tildelt 160 564 kroner

Fjuz Kommunikasjon et kreativt kommunikasjonshus som opplever endrede makroomgivelser med mer krevende tider for kundene og konkurranse fra kunstig intelligens som tar over flere kreative oppgaver. Dette, sammen med bortfall av en storkunde, har medført at bedriften er avhengig av å omstille seg for å kunne tilby nye tjenesteområder.

BIO-midlene vil bidra til opplæring innen designdrevet innovasjon. Med opplæring i dette området vil bedriften kunne tilby et nytt tjenesteområde, som er en naturlig utvikling fra hva bedriten tilbyr i dag.

 

Vestmar Regnskap AS (Drangedal) – tildelt 100 725 kroner

Vestmar Regnskap leverer tjenester innenfor regnskap, HR & lønn, samt rådgivningstjenester innenfor økonomi og regnskap.

Bedriften får flere forespørsler om bistand i miljø- og klimaregnskap er en del av bærekraftsrapportering. Omstilling til sirkulær økonomi krever nye forretningsmodeller, som fører til endringer i regnskapet og økonomistyringen – her vil regnskapsføreren kunne ha en sentral rolle som økonomirådgiver. Bedriften besitter ikke kunnskapen til å utføre oppdrag innen disse temaene i dag, men noe BIO-midlene vil bidra til opplæring innen.

 

Bertel O Steen Telemark AS (Skien) – tildelt 308 594 korner

Bertel O Steen driver med salg og verksted av kjøretøy i alle kjøretøygrupper. Bedriften har mangel på kunnskap knyttet til mer omfattende reparasjon av biler som er elektrifisert og bygget på ny teknologi. Det fører blant annet til at enkeltkomponenter sendes til fabrikk/større verksteder for utbedring av feil.

BIO-midlene vil bidra til at mekanikere får økt kunnskap på elektro/batteriteknologi, noe som gjør at de kan utføre hele reparasjonsprosessen på dagens moderne biler.

 

Ekre Snekkerservice AS (Skien) – tildelt 102 075 kroner

Ekre Snekkerservice AS driver fortrinnsvis tømring og snekkerarbeid. Bedriften opplever nedgangstider og ser at det blir krevende å sikre arbeid for sine ansatte i tiden fremover.

For å kunne møte et nytt marked og tilby nye tjenester, vil BIO-midlene benyttes til opplæring innen installasjon av solceller. Omstillingen vil gjøre bedriften bedre rustet og unngå permittering eller oppsigelse av sine ansatte.

 

Foto: Ridofranz / iStock / Getty Images Plus

Oppdatert: 30.04.2024 kl.10:28

Marita Bruun
Rådgiver
Kjersti Isachsen
Rådgiver
Oda Marie Søli Askeland
Rådgiver

Trenger du hjelp?

Spørsmål om BIO-ordningen eller trenger du veiledning i forbindelse med deres prosjekt? Ta kontakt med en av våre rådgivere i BIO-teamet!

Flere saker om kompetanse og inkludering