Nyttige maler for BIO-søkeren

Under finner du nyttige maler som gjør det lettere å søke og rapportere på BIO-midler.

Når en bedrift søker om BIO-midler, er det visse vedlegg som skal legges ved søknaden.

Bedriften må legge ved dokumenter som beskriver opplæringsplanen og opplæringsutvalget, og dokumentasjon som viser til bedriftens økonomiske aktivitet for inneværende og foregående år, som et årsregnskap og/eller balanse- og resultatregnskap.

Når et BIO-prosjekt er ferdigstilt skal anmodning om sluttutbetaling inkludere en sluttrapport, prosjektregnskap og ved bevilgninger over 200 000kr en attest fra revisor (se ytterligere informasjon nederst på siden).

For å gjøre det lettere å søke om BIO-midler, har vi utformet maler bedriften kan benytte seg av. Merk at søkere som ikke benytter seg av malene, likevel skal sende inn tilsvarende innhold. 

Opplæringsplan

Søkeren til BIO-ordningen skal levere et dokument som beskriver omfanget av opplæringen.

Nedenfor er det linker til to ulike maler. BIO-søkeren velger én mal som vil gi best oversikt over planlagt gjennomføring av opplæring.

BIO-søkeren kan redigere i malene evt. benytte egne opplæringsplaner. Det viktigste er at saksbehandler lett vil forstå omfanget av opplæringen og kunne se at kostand for den enkelte ansatte som deltar i opplæringen ikke vil overstige 100 000kr.

Her finner du en mal for opplæringsplan

Hvis du er i tvil om hvordan du fyller ut opplæringsplanen, kan du se et eksempel her. 

Opplæringsutvalg

Opplæringsutvalget skal minimum bestå av en person som representerer bedriftens ledelse og minimum en som representerer arbeidstakerne.

Partene i opplæringsutvalget kan listes opp i et Word-dokument.

Timepris

Timeprisen i 2024 skal beregnes på følgende måte:

Timepris = avtalefestet årslønn x 0,00083

--

Utbetalingsanmodning

Bedrifter som har fått innvilget BIO-midler kan sende inn en utbetalingsanmodning via www.regionalforvaltning.no, under «utbetaling». Merk at søker først kan motta utbetaling etter at akseptbrevet på tilsagnet er signert og sendt til Telemark fylkeskommune.

Beløpet som oppgis i utbetalingsanmodningen kan være opp til 50% av innvilget tilskuddsbeløp for delutbetaling og resterende beløp for sluttutbetaling. Delutbetaling kan i enkelte tilfeller utgjøre opp til 75% av tilskuddsbeløpet, men da må dette begrunnes særskilt.  

Dersom prosjektet har blitt rimeligere enn antatt, skal beløp for sluttutbetaling justeres deretter. Sluttanmodningen skal inkludere tilhørende vedlegg for sluttrapporteringen for prosjektet.

Se video om å anmode om utbetaling

Sluttrapport

En sluttrapport skal svare opp punktene i malen for sluttrapport

Her finner du malen som skal fylles ut ifm. sluttrapporteringen

Prosjektregnskap

Før sluttutbetaling, skal det foreligge et prosjektregnskap. Kostnadene skal føres uten merverdiavgiften (unntak dersom bedriften ikke er mva-pliktig og det forekommer kostander hvor mva er inkludert).

Bedrifter som mottar et tilskudd på over 200 000 kroner, skal i tillegg sende inn et revidert prosjektregnskap. Dette skal være attestert av revisor, alternativt autorisert regnskapsfører om virksomheten ikke er revisjonspliktig.

Her finner du en mal for prosjektregnskap

Her finner du dokumentet som viser hvilke krav som settes til  revidert prosjektregnskap i BIO.

Publisert: 10.09.2020 Oppdatert: 12.04.2024 kl.09:14