Bø videregående skole

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender

2023-2024

21/12     Siste skoledag før jul

04/01     Første skoledag etter nyttår

19/02     Vinterferie tom. fredag 23. februar

25/03     Påskeferie tom. mandag 1. april