Skoledagen vår

Velkommen til Bø vgs!

Bø vgs. ligger i Bø sentrum. Skolen har ca. 340 elever og 55 ansatte.

Våre elever kommer hovedsaklig fra Midt-Telemark, Vest-Telemark, Aust-Telemark og Drangedal.

Det betyr at vi rekrutterer fra mange kommuner og fra en rekke forskjellige ungdomsskoler.

Vår erfaring er at elevene synes det er inspirerende å komme i et nytt miljø.

 

Bø er et attraktivt tettsted med godt kulturtilbud og gode offentlige kommunikasjoner(buss / tog).

Det er et godt og velfungerende hybelmarked. Skolen følger opp hybelelever særskilt.

Bø vgs. har to spennende utdanningsprogrammer: Studiespesialisering og idrettsfag.

Bø vgs. har en bred programfagsmeny både innen realfag og språk-, samfunn- og økonomiske fag.

 

Elevene på idrettsfag vil kunne velge mellom breddeidrett eller ulike toppidretter.

Skolen har gode lokaliteter for idrett og bruker en rekke anlegg lokalt i Bø.

 

Bø vgs. arbeider målrettet for at hver enkelt elev skal få så mye som mulig ut av skolegangen, både faglig og sosialt.

Målet er at du gjennom et trivelig, trygt og godt skolemiljø skal få læringsresultater som du er fornøyd med, og som gir deg gode muligheter videre.

 

Vi ønsker deg velkommen til Bø vgs!

 

Med vennlig hilsen

Jon Helge Bergane, rektor

 

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 14.09.2022 kl.14:25