Studiespesialisering

Er studiespesialisering noe for deg?

Du velger fordypning innen

Du lærer 

Avhengig av dine fagvalg:
 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning
Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli
 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker
  Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.
Arbeidssteder kan være
 • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehage, skole eller universitet
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Fellesfag

Studiespesialisering (ST) og idrettsfag (ID) har samme fellesfag. Tabellen viser på hvilke trinn de ulike fagene blir undervist

imageco17m.png

Fremmedspråk

Har du hatt fremmedspråk på ungdomsskolen i tre år, skal du ha fremmedspråk på VG1 og VG2.

Da kan du velge mellom å :

   • fortsette med samme språk på nivå ll
   • begynne med et nytt språk på nivå l

Elever som går ut av ungdomsskolen uten fremmedspråk må ha dette i tre år på Bø vgs. Det kan bety noe redusert valgmulighet med hensyn til programfag på VG3. Skolen tar forbehold om gruppestørrelser og valg av språk.

Matematikk

Bø vgs har to varianter på VG1:

   • praktisk matematikk (p-matte)
   • teoretisk matematikk (t-matte)

Teoretisk matematikk bør velges av elever som ønsker realfag på VG2 og VG3.

 

Programfag

Realfag

Bø vidaregåande skule tilbyr full fordypning i de største realfagene. Realfagkompetansen vil fortsatt være etterspurt i samfunnet i årene som kommer. Realfagene er basisfag i mange spennende yrker. Opplæringen er både praktisk og teoretisk. Man kan velge fag som gir spesiell studiekompetanse, som er krav til enkelte høyere studium.

Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ)

Fagene i programområdet er basisfag for mange studier og for ulike deler av yrkeslivet. På hver sin måte setter de deg i stand til å forstå det samfunnet du skal være med på å forme i framtida. Opplæringen er både praktisk og teoretisk, og du får generell studiekompetanse som er tilstrekkelig opptakskrav til de fleste høyere studier både i Norge og i utlandet.

Idrettsfag

Programfag i idrett passer for deg som er glad i fysisk aktivitet og ønsker en idrettslig utvikling. Vi tilbyr toppidrett for deg som ønsker å satse på idretten din eller breddeidrett, som inneholder et mer allsidig aktivitetstilbud. Vi har flotte friluftsekskursjoner og benytter oss av gode anlegg som Sandvoll, Telemarkshallen, Nordbøåsen skianlegg, i tillegg til vår flotte idrettshall. Med programfag i idrett får du en praktisk og variert skoledag i et godt sosialt miljø.

idrettsfag.png

Publisert: 28.04.2020 Oppdatert: 20.02.2024 kl.10:46

Mette-Lise Mikalsen

Avdelingsleder undervisning ST

mette-lise.mikalsen@vtfk.no

48073823