Servicedesk og IT-support

IT-kontoret finner du ved kontorfløyen i 1. etg på høyre side mot skolens resepsjon.
Thawitthon Thipraksa

Konsulent

thawitthon.thipraksa@vtfk.no

35919015

Sven Jacob Grava

Lærling

sven.jacob.grava@vtfk.no