Idrettsfag

Skolen har ca. 150 elever på idrettsfag og det er et meget populært utdanningsprogram å gå på. Utdanningsprogram for idrett i Bø er kjent for sitt gode sosiale samhold og sterke faglige resultater.

Er idrettsfag noe for deg?

Du lærer 

 • om fysisk aktivitet og trening
 • treningsledelse
 • om helse, kosthold og kroppens oppbygging
 • teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i helse og fysisk aktivitet
 • innstilt på trening hver dag, i og utenfor skoletiden
 • god i én eller flere idretter
  Inntil halvparten av elevene på Vg1 kan tas inn på grunnlag av opptaksprøve eller dokumenterte ferdigheter.

Du oppnår                               

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning
Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli 
 • fysioterapeut, idrettspsykolog eller personlig trener
 • lærer, idrettskonsulent eller rådgiver innen fysisk aktivitet og helse
 • leder innen naturbasert friluftsliv og turisme
 • politi, befal eller offiser
  Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.
Arbeidssteder kan være
 • skoler
 • treningssentre eller idrettsorganisasjoner
 • behandlingsinstitusjoner
 • militær- og politivesen
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Idrettsfag på Bø vgs

På idrettsfag får du tre år med godt sosialt fellesskap. Du kan trene hver dag på skolen, du får bli med på friluftsturer og får kunnskap om idrettens betydning, trening og trenerrollen.

Idrettsfag passer for deg som:

 • Er glad i å være i aktivitet
 • Ønsker å utvikle egne idrettslige prestasjoner

Felles programfag på idrettsfag (obligatorisk)

Aktivitetslære

Praktisk fag med innføring i ulike idretter og aktiviteter (f.eks. badminton, volleyball, basket, skøyter, svømming etc.), basistrening og friluftsliv.

Treningslære

Teoretisk fag om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer, om betydningen av kosthold, søvn og restitusjon, samt treningsplanlegging.

Treningsledelse

Treningsledelse er et praktisk og teoretisk fag om å planlegge, lede og vurdere idrettsaktiviteter.

Idrett og samfunn

Dette er et fag som alle elever på idrettsfag har i Vg2 og Vg3. I timene diskuterer vi blant annet sammenhengen mellom idrett og følgende temaer: media, helse, økologi, økonomi, etikk og moral etc.

Valgfritt programfag (man velger ett av disse)

 • Toppidrett utholdenhet*
 • Toppidrett fotball*
 • Toppidrett håndball*
 • Toppidrett volleyball*
 • Breddeidrett (Et utvalg av aktiviteter og helsefremmende trening med allsidighet i fokus)

* Merknad: Med forbehold om gruppestørrelser

 
 
 
 
 

Publisert: 19.06.2020 Oppdatert: 20.02.2024 kl.10:46

Gøran Høyvik Ulltang

Avdelingsleder undervisning ID

goran.hoyvik.ulltang@vtfk.no

95930207