Bø vgs er 100 år i 2023

Bø vgs ca 1970

Publisert:

16.01.2023

Oppdatert:

27.03.2023 kl.13:00

Vi er nå i gang med jubileumsåret, som sjølvsagt vil bli markert ved ulike arrangement. I august vil skulen

lansere ei jubileumsbok skrive av Gunnar Brekke Amundsen og Margit Ims. Første skuledag til hausten vil det bli eit eige jubileumsarrangement for våre elevar og tilsette. 21. september blir det jubileumsfest for inviterte gjester.

På bildet ser du skulen og dei to internata, tatt kring 1970.