Endring i fraværsreglene (igjen)

Foto: Marita Nilsen

Av:

Guttorm Bringa

Publisert:

04.10.2021

Oppdatert:

12.12.2021 kl.16:45

Fra 5. november 2021 gjeninnfører regjeringen unntak fra fraværsreglene ut skoleåret 2021-22.

Regjeringen har besluttet å gjeninnføre unntaket fra fraværsreglene ut skoleåret. Unntaket er også gjort gjeldende for perioden fra 11. oktober til 5. november 2021. Dette betyr at elever over 18 år nå kan dokumentere sitt helserelaterte fravær ved egenmelding. Elever under 18 år dokumenterer sitt helserelaterte fravær ved melding fra foresatte. 

Med økende koronasmitte og forventet influensasesong er det viktig at alle opprettholder de reglene myndighetene har gitt: Ingen syke skal møte på skolen, oppretthold god håndhygiene og unngå unødvendig spredning av virus ved hosting/nysing.