Frisk skolevalgsdebatt ved Bø vgs

Representanter fra de politiske partia i debatten
Foto: Annette Myhre Hansen

Publisert:

25.08.2023

Oppdatert:

25.08.2023 kl.13:02

Storsalen i Gullbring kulturanlegg var fylt til randen da 9 politiske partier braket sammen til en riktig frisk debatt.

Elevrådet hadde valgt ut de tre hovedtemaene: Fraværsordningen i vgs, hvordan skape en mer inkluderende skole og ruspolitikk.
Elevene Lara Tello og Simen Kristiansen Ulverød var dyktige ordstyrere.
En gruppe fra faget politikk og menneskerettigheter var tidtakere og hjalp til med praktiske oppgaver.Etter debatten var det meget godt besøkt valgtorg i Framstugo, der partiene hadde rigget til sine stands.
Selve skolevalget på Bø vgs avholdes tirsdag 5. september